Heradsbygd menighetsråd
Heradsbygd menighetsråd

Heradsbygd menighetsråd 2015-2019

Disse sitter i Heradsbygd menighetsråd for perioden 2015 til 2019:

Mette  Berg (Leder)

Helge Kjendalen

Renate Midtlie

Rune Rindalsholt (Kasserer)

Rune Marius Hermansen (Representant til Elverum kirkelige fellesråd)

Arild Larsen

Anne Lersveen

Rita Merete Bratlie

Kari Kjeilen Pettersen

Brit Elisabeth Melby

Mona Østerud

Edle Fremstad (Sokneprest)

 

 

24. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Elverum kirkelige fellesråd Powered by Agrando