Trosopplæring for barn og unge
Trosopplæring for barn og unge

Kirka i Elverum vil være en levende folkekirke der barn og unge får erfare at de hører til.

Kirka i Elverum driver "Sammen i kirka" for barn og unge fra 0-18 år. Les mer her

14. desember 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Elverum kirkelige fellesråd Powered by Agrando