Nyheter fra Heradsbygd menighet

Gudstjenester 17. mai 2018

Det er gudstjeneste i alle våre kirker. Se tidene her ...

Konfirmantinformasjon Heradsbygd kirke

Informasjon for konfirmantene i Heradsbygd kirke.

Dugnader våren 2018

Det holdes dugnad ved alle kirkegårdene i kommunen.

Navnet minnelund

Informasjon til deg som vurderer å bruke NAVNET MINNELUND

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elverum kirkelige fellesråd

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd i 2018.

Årsmøter i menighetene

Det gjennomføres årsmøter i alle menighetene.

Besøk vår region!

Vi er samarbeidspartner med Visit Elverum-Regionen AS.

Hvilket kor skal jeg velge?

Kirkene i Elverum har mange kor. Vil du synge i et av korene?

Facebook

Heradsbygd menighetsråd 2015-2019:
Mette Berg (Leder)

Helge Kjendalen

Renate Midtlie

Rune Rindalsholt (Kasserer)

Rune Marius Hermansen (Repr. EKF)

Arild Larsen

Anne Lersveen

Rita Merete Bratlie

Kari Kjeilen Pettersen

Brit Elisabeth Melby

Mona Østerud

Edle Fremstad (Sokneprest)

 

24. mars 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Elverum kirkelige fellesråd Powered by Agrando