Kontaktinformasjon for konfirmanter
Kontaktinformasjon for konfirmanter

Navn, e-post og tlf.nr. til konfirmantlæreren i din kirke.

Har du spørsmål? Skal du gi en beskjed? Ta kontakt med konfirmantlæreren i din kirke:

Elverum:
Undervisningsleder . 
E-post: guri.gobel@elverum.kirken.no
Mobil: 909 73 627

Heradsbygd:
Sokneprest Edle Fremstad
E-post: edle.fremstad@elverum.kirken.no
Mobil: 997 37 812

Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda:
Sokneprest Marie Margrethe Lie Sperre
E-post: marie.margrethe.lie.sperre@elverum.kirken.no
Mobil: 95197428