Fasteaksjonen
Fasteaksjonen
For våre 5 sokn er det samlet inn totalt kr. 70 992,- til Fasteaksjonen.
Pengene går i sin helhet til Kirkens Nødhjelp sin BØSSEAKSJON og det rettes en stor takk til alle som har bidratt. 
Kirkens Nødhjelp er svært takknemlige for den dugnadsånden og givergleden de opplever i det norske folk. Et par timers innsats med bøsse på aksjonsdagen, gir mange av verdens mest sårbare mennesker muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, og muligheten til å reise seg i krig og katastrofer.

Elverum menighet kr. 42 683,50
Heradsbygd menighet kr. 6 719,-
Hernes menighet kr. 7 671,50
Nordskogbygda menighet kr 3 951,-
Sørskogbygda menighet kr. 9 967,-