Åpent hus
Åpent hus

Den norske kirke og Frelsesarmeen samarbeider om Åpent hus, et tiltak for barnefamilier.
Onsdag 9. og onsdag 23.mai kl.16.30. Sted: Frelsesarmeen i Frydenlundvegen 5b.

Er du ny i Norge eller ny i Elverum? Ekstra velkommen til deg! Med dette tiltaket ønsker vi å gjøre det lettere å både bli kjent i det noske samfunnet og i Elverum.
Vi serverer middag kl.16.30. Fra ca 17.30 vil de voksne samtale om ulike tema, mens barna leker.
Familier som alltid har bodd i Norge er også hjertelig velkomne!
Etter sommerferien starter vi opp igjen, annenhver onsdag.