Liker du å synge?
Liker du å synge?

Bli med i et av korene i Elverum kirke!

Bli med i et av korene i Elverum kirke!

Øvetider høsten 2018:
Aspirantkoret for barn i 1.-3. klasse:             tirsdag kl. 17.00-17.45 Oppstart 4/9
Jentekoret 4.-7.klasse:                                    tirsdag kl. 18.00-19.15 Oppstart 4/9
Guttekoret 3. klasse og eldre:                        torsdag kl. 17.00-18.00 Oppstart 23/8
Ungdomskoret for jenter fra 13 til 20 år:      tirsdag kl. 19.30-21.00 Oppstart 4/9
Cantate Domino for damer og menn:            torsdag kl. 19.00-21.30 Oppstart 16/8
 
I korene opplever du:
Sangopplæring—musikkglede—konserter—vennskap—gehørtrening—korturer
 

Kontaktinformasjon for jente -og ungdomskorene: 
maria.notland@elverum.kirken.no / 994 79 393
 
Kontaktinformasjon for guttekoret og Cantate Domino:
ole.andreas.fevang@elverum.kirken.no / 992 32 781
 

Har du lyst til å være forsanger?

Elverum kirke har et omfattende gudstjenestearbeid, og hver søndag feires gudstjeneste kl. 11.00. Musikken har en sentral plass i alle våre gudstjenester, og vi ønsker stadig å styrke salmesang og liturgi. 
 
Vi har et forsangerkor som styrker gudstjenestesangen omtrent en gang i måneden, på de gudstjenestene der andre kor ikke deltar. Hver gang sender vi ut SMS med salmenumre i forkant, slik at det er mulig å forberede seg. På de aktuelle søndagene møter man kl. 1000 for gjennomgang med den som spiller. Her er ingen aldersgrense eller prøvesang! For påmelding, send en SMS til kantor Ole Andreas Fevang: 992 32 781.