Innsettelse av ny prost
Innsettelse av ny prost

Ole Kristian Bonden, ny prost i Sør-Østerdal prosti, skal innsettes. 

Vi ønsker velkommen til innsettelsesgudstjeneste i Elverum kirke søndag 19. august kl. 18:00. 
Etter gudstjenesten inviteres det til kveldsmat i Generalgården. 

Åpent for alle. 

 

Velkommen!