Konfirmantinformasjon Nordskogbygda
Konfirmantinformasjon Nordskogbygda

Informasjon til konfirmantene i Nordskogbygda kirke

Her finner du informasjon om konfirmanttiden i Nordskogbygda.

Konfirmantene i Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda følger undervisningen som en gruppe.

Sokneprest Marie Margrethe Lie Sperre underviser konfirmantene. Hun kan nås på mail

Semesterplan vår 2019

Undervisningstiden er fra kl. 18.00 - 19.30 og det undervises følgende dager: 

Torsdag 7. februar i Hernes kirke 
Onsdag 27. februar i Nordskogbygda kirke 
Tirsdag 5. mars i Hernes kirke 

Tirsdag 19. mars i Sørskogbygda kirke
Tirsdag 30. april i Hernes kirke 
Dato for den siste undervisningstimen er ikke bestemt enda, men da skal hver gruppe møte i sin kirke.

Til undervisningen skal konfirmantbibelen, permen og skrivesaker være med.

Foreldremøte

Det blir foreldremøte for alle tre sokn tirsdag den 12. februar kl. 19.00 - 20.00 i Hernes kirke.

På foreldremøtet vil det bli delt ut liste for hvilket tidspunkt i vårsemesteret konfirmantene er satt opp som ministranter på gudstjeneste i sin kirke.

Konfirmanttur til Trondheim 

Fredag 22. - søndag 24. mars

Oppmøte på Anno Norsk skogmuseum fredag 22. mars kl. 16.15. Vi avslutter turen med en gudstjeneste for konfirmanter og foreldre i Elverum kirke kl. 19.00.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2019
Fasteaksjonen er Norges nest største dør-til-dør-aksjon, og hvert år går rundt 40 000 bøssebærere med bøsse til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid.

Tirsdag 9. april kl. 17:00 Oppmøte i Nordskogbygda kirke 

Foreldre oppfordres til å være med som sjåfører. Innsamlingen vil ta ca. to timer.                                                 

KN_oneline_norsk[1]

 

 

 

SAMTALEGUDSTJENESTEN 2019

Samtalegudstjenesten ”Vandring gjennom livet”

Er en avsluttende gudstjeneste med konfirmantene, med temaer fra konfirmasjonstida.

Til gudstjenesten ønsker vi spesielt familie og faddere velkommen.

Søndag 5. mai kl. 13:00. Fremmøte kl. 12:15

Konfirmasjonsdagen

På konfirmasjonsdagen blir konfirmantene fotografert kl. 10.00. Oppmøte kl. 09.45

Konfirmasjon søndag 2. juni kl. 11:00