Nytt gjestebud
Nytt gjestebud

Til spesielt inviterte: Velkommen til nytt gjestebud 24. oktober 2018 kl 17 - 19.

Gjestebud er et familiearrangement for spesielt inviterte. Her får familier som er nye i Elverum og nye i Norge bli kjent med familier som er godt etablert og som kommer fra norsk kultur.

Vi prøver å matche familier som hører til samme skolekrets og som har barn i omtrent samme alder.

Gjestebud skjer en gang pr år og betales av et tilskudd fra Opplysningsvesentes Fond.

Vi ønsker at Gjestebud kan bidra til et varmere og rausere samfunn!

Ønsker du og din familie å være med til neste år? Ta kontakt med diakon Gunhild K Westgård, 97155175.