Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Elverum kirkelige fellesråd


Elverum kirkelige fellesråd sitt ansvarsområde innbefatter følgende 5 sokn: Elverum, Hernes, Heradsbygd, Nordskogbygda og Sørskogbygda.

 

Elverum kirkelige fellesråd sitt ansvarsområde innbefatter følgende 5 sokn: Elverum, Hernes, Heradsbygd, Nordskogbygda og Sørskogbygda. Elverum kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremmer samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar soknenes interesser i forhold til kommunen.

Elverum kirkelige fellesråd har arbeidsgiveransvar for kirkens ansatte (unntatt prestene) og forvalter kirker og kirkegårder på vegne av soknene.

Kirkeverge er Ann Margrethe Øwre, mobil 481 17 564 anne.margrethe.owre@elverum.kirken.no

 

Elverum kirkelige fellesråd består av:
Anders Ø. Johnsen (leder) - Elverum menighetsråd
Rune Marius Hermansen - Heradsbygd menighetsråd
Gunna Møystad - Hernes menighetsråd
Jørgen Nødsel - Nordskogbygda menighetsråd
Svanhild Husa - Sørskogbygda menighetsråd
Sevat Lappegard - prost
Arnfinn Uthus - Elverum kommune
Anne Margrethe Øwre - kirkeverge

Tilbake