Covid-19


Kirkene i Elverum følger nøye råd og retningslinjer fra sentrale hold, samt retningslinjer fra Elverum kommune. Fra 14. januar gjelder nye retningslinjer fra Regjeringen. 

 

Oppdatert: 14.01.2022, Anja Terjesen

Offentlig arrangement

Offentlig arrangement med faste tilviste plasser kan ha 200 deltakere.
Offentlig arrangement uten faste tilviste plasser kan ha 30 deltakere.
 

GRAVFERD
En begravelse regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste plasser. 


Fast tilvist plass
Faste tilviste plasser betyr at deltakerne skal sitte på stol, benk eller lignende under hele arrangementet med unntak av nødvendig bevegelse. Plassene er tilviste når verter viser deltakerne til plasser eller at man har blitt tildelt en nummerert plass.

For deltakere som sitter i faste, tilviste plasser er det tilstrekkelig med en ledig plass (én meter) mellom deltakere som sitter på samme rad. Deltakere fra samme husstand og tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Anntallsbegrensninger
Det er ulikt antall plasser i alle kirkene i Elverum. Det er anledning til maks 200 deltakere, men meterkravet får følger for de minste kirkene. Alle blir tilvist en plass. Kirkelig medvirkende kommer i tillegg.

 • Elverum kirke -100 personer.
 • Hernes kirke - 45 personer. 
 • Heradsbygd kirke - 35 personer.
 • Nordskogbygda kirke - 40 personer. 
 • Sørskogbygda kirke - 40 personer.


Registrering av deltakere
Arrangør har plikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon. 
Arrangører plikter å ha en oversikt over hvor den enkelte deltaker sitter.
Dersom deltakerne er delt inn i kohorter skal hver kohort registreres tydelig hver for seg.
Registreringslister skal oppbevares sikkert i 14 dager, før de skal makuleres. 
Som et utgangspunkt har pårørende laget en liste over familige/venner som er forhåndsplassert i kirken. Registrering  av andre som kommer til gravferd gjøres som tillegg på listen ved ankomst.

Munnbind
Munnbind er påbudt på innendørs arrangemneter og der det ikke er mulig å holde én meters avstand som ved bevegelse i kirkerommet. F.eks. ved trengsel i inngang/utgang.

Lurer du på noe?
Har du konkrete spørsmål knyttet til en gravferd du er ansvarlig for, ta kontakt med din gravferdsprest. 
Ønsker du å gå i en gravferd og lurer på om det er plass til deg? Ta kontakt med pårørende med ansvar for den aktuelle gravferden. 
Det er ikke anledning til å skrive i kondolanseprotokoll og minnegaver administreres via pårørende.
 

 

GUDSTJENESTE
En gudstjeneste regnes som et offentlig arrangement.
I Elverum kirke har man tilviste plasser og man kan da være omlag 100 personer, avhengig av antall kohorter. 
På grunn av færre ressurser og kirkerommets størrelse er det i Heradsbygd, Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda ikke tilviste plasser. Det betyr at det kun er anledning inntil 30 deltakere. Dersom det er dåp vil presten i samtale med dåpsforeldre gjøre avtale om antall deltakere som følger.  

Registrering av deltakere
Registreing av deltakere skjer enten ved lister som fylles ut ved ankomst eller med lapper som leveres inn ved utgang (påført navn, mobilnummer, rad og plass). Dette avhenger av hvilken kirke man besøker.
Som et utgangspunkt kan det være forhåndsutfylte lister med familie som deltar ved dåp. 
Dersom deltakerne er delt inn i kohorter skal hver kohort registreres tydelig hver for seg.
Registreringslister skal oppbevares sikkert i 14 dager, før de skal makuleres. 
Arrangør har pikt til å registrere samtlige deltakere med navn og telefon og å kunne dokumentere hvor den enkelte deltaker satt.

Munnbind
Munnbind er påbudt på innendørs arrangemneter og der det ikke er mulig å holde én meters avstand som ved bevegelse i kirkerommet. F.eks. ved trengsel i inngang/utgang eller ved nattverd.


Les hvilke konsekvenser de ulike veilederne har for oss i Elverum. 

Tiltak for å forebygge smitte:

 • Vask hendene grundig.
 • Bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
 • Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser.
 • Har du ikke papirlommetørkle bruk armkroken.
 • Hold avstand til andre.

Følgende er viktig å merke seg:

 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon, har feber eller er i karantene har ikke adgang til kirkerommene/driftsbygget/Elverum kirkekontor.
 • Vask hendene dine på vei inn og på vei ut. Det er satt frem sprit-dispenser. 
 • Ha god avstand, helst 1 meter (skulder til skulder) til andre, både inne og ute. Dette gjelder når du kommer inn i kirken og når du går ut av kirken. Dette gjelder ikke de fra samme husstand/kohort.
 • Vi ber om minst mulig berøring og bruk av felles utstyr.
   


Håndhilsing
Ingen håndhilsing. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil. 

Gudstjenester
Dåpsfamilier har dialog med dåpsprest i forkant av dåpen om antall i dåpsfølget. 

Elverum kirkekontor og driftsbygget
Ta kontakt på telefon eller e-post for avtale.
For spørsmål, vennligst ring tlf. 62 43 52 70 eller send oss en e-post på kirkekontoret@elverum.kirken.no 

Vennligst respekter smittevernstiltakene. De er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Tiltakene er i samsvar med FHIs smittevernveiledning og kommuneoverlegens anbefalinger.

Vi vil fortløpende gi ytterligere informasjon om våre tiltak, etterhvert som situasjonen utvikler seg.   

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Elverum kirkekontor
Tlf. 62 43 52 70
E-post  kirkekontoret@elverum.kirken.no  

 

 

Oppdatert /Anja Terjesen

 

Tilbake