Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Koronaviruset – vi følger nasjonale retningslinjer


Koronaviruset: Kirkene i Elverum vil nøye følge råd og retningslinjer fra sentrale hold, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert. Det er iverksatt lokale tiltak. Les mer om dette her: 

 

Dette er rådene for å forebygge smitte:

  • Vask hendene grundig.
  • Bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
  • Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser.
  • Har du ikke papirlommetørkle bruk armkroken.

Kirkene i Elverum følger anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet, kommunelege og fra sentrale myndigheter hva angår smittevern. Det er skjerpede rutiner for gjennomføring av dåp og begravelser med begrensninger for antall til stede ved seremonier.

Følgende tiltak er iverksatt:

Gudstjenester
Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangement og opplegg avlyses fra og med 12. mars og til og med 13. april.

Gravferd
Gravferdsseremonier holdes, men bare med avdødes nærmeste familie. Begrenset til 25 personer til stede, inklusive kirkelig betjening og betjening fra gravferdsbyrået. Dette er basert på en helhetlig vurdering av samfunnsansvar for å hindre smittespredning og behovene til etterlatte.

Dåp
Planlagt dåp kan avholdes, men da bare med nærmeste familie. Begrenset til 10 personer til stede, inklusive den kirkelige betjening. Prest tar kontakt med hver familie.

Vigsel
Planlagt vigsel kan avholdes, men da bare med nærmeste familie. Begrenset til 10 personer til stede, inklusive den kirkelige betjening.

Konfirmasjon
Alle konfirmasjonene er utsatt. Ny dato vedtas i menighetsrådene og vil bli kommunisert til konfirmantforeldre først.

Nattverd og samtale med prest
De som trenger samtale med prest/diakon eller ønsker nattverd, tar kontakt med kirkekontoret på telefon 62 43 52 70 eller prestene direkte. 

Håndhilsing
Ingen håndhilsing. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil. 

Annet
Vi har fjernet tilgang til alle sitteputer.
Det er ikke anledning til å skrive i kondolanseprotokoll.
Minnegaver administreres via pårørende.Elverum kirkekontor
Vi tar ikke imot besøk uten avtale.
For spørsmål, vennligst ring tlf. 62 43 52 70 
eller send oss en e-post på kirkekontoret@elverum.kirken.no 


Takk for at du følger rådene!

Vi vil fortløpende gi ytterligere informasjon om våre tiltak, etterhvert som situasjonen utvikler seg.   

Folkehelseinstiututtet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Elverum kirkekontor
Tlf. 62 43 52 70
E-post  kirkekontoret@elverum.kirken.no 

 

Oppdatert 31/3/2020 Anja Terjesen
 

Tilbake