Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Koronavirus - Covid-19


Kirkene i Elverum følger nøye råd og retningslinjer fra sentrale hold, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert. Det er iverksatt lokale tiltak. Les mer i vår smittevernveileder her: 

 

Smittevernveileder

Tiltak for å forebygge smitte:

 • Vask hendene grundig.
 • Bruk hånddesinfeksjon når håndvask ikke er mulig.
 • Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når du hoster eller nyser.
 • Har du ikke papirlommetørkle bruk armkroken.
 • Hold avstand til andre.

Kirkene i Elverum følger anbefalinger fra Fylkesmannen i Innlandet, kommunelege og fra sentrale myndigheter hva angår smittevern. Det er skjerpede rutiner for gjennomføring av dåp og begravelser med begrensninger for antall til stede ved seremonier.

Hovedregel, generelt:
A: Maksimalt 50 personer til stede.
B: Minimum 1 meter mellom hver person (gjelder ikke personer fra samme husstand).
C: Seremonirommets størrelse overstyrer pkt. A, slik at pkt. B kan ivaretas.
D: Der kommunen av smittevernhensyn har strengere bestemmelser om samlinger og antall, overstyrer disse overstående punkter.

Navnelister på deltakere
Det vil til hver seremoni være en liste hvor alle som deltar skal registreres med navn og telefonnummer. Listen fylles ut ved ankomst kirke. Det vil være en kirketjener som besørger denne listen. Listen vil bli oppbevart i en safe i 10 dager, deretter vil den bli makulert. En slik liste er påkrevet fra kommuneoverlegen.

Følgende er viktig å merke seg:

 • Personer med symptomer på luftveisinfeksjon eller feber, eller er i karantene, har ikke adgang til kirkerommet.
 • Alle som deltar registreres med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing. Listen oppbevares i safe i 10 dager og makuleres deretter.
 • Vask hendene dine på vei inn og på vei ut. Det er satt frem dispenser.
 • Vennligst ta plass der hvor det ligger et programark
 • Ha alltid minst 1 meter til andre, både inne og ute. Dette gjelder når du kommer inn i kirken og når du går ut av kirken. Dette gjelder ikke de fra samme husstand.
 • Toalettene er dessverre ikke tilgjengelig.
 • Vi ber om minst mulig berøring og bruk av felles utstyr.

 

Gravferd
Gravferdsseremonier holdes, men bare med begrensninger på antall personer til stede. Dette er basert på en helhetlig vurdering av samfunnsansvar for å hindre smitte. Det er ikke anledning til å skrive i kondolanseprotokoll og minnegaver administreres via pårørende.

Det vil til hver seremoni være en liste hvor alle som deltar skal registreres med navn og telefonnummer. Listen fylles ut ved ankomst kirke. Det vil være en kirketjener som besørger denne listen. Listen vil bli oppbevart i en safe i 10 dager, deretter vil den bli makulert. En slik liste er påkrevet fra kommuneoverlegen.
Det er anledning til å forhåndsutfylle en slik liste. Ansvarlig for gravferden må da levere denne listen til kirketjeneren ved tidlig ankomst til kirken.

Elverum kirke: Maksimalt 50 personer.
Hernes kirke: Maksimalt 45 personer.
Heradsbygd kirke: Maksimalt 45 personer.
Nordskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer.
Sørskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer
Kirkelig medvirkende kommer i tillegg. Det er ikke tilgang til galleri i noen av kirkene.

​​​
Gudstjenester
Alle gudstjenester, kirkelige handlinger og andre kirkelige arrangement har åpnet opp igjen, dog med gjeldende restriksjoner. 

Elverum kirke: Maksimalt 50 personer.
Hernes kirke: Maksimalt 45 personer.
Heradsbygd kirke: Maksimalt 45 personer.
Nordskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer.
Sørskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer
Kirkelig medvirkende kommer i tillegg. Det er ikke tilgang til galleri i noen av kirkene.


Dåp
Dåp kan avholdes, så ta kontakt med oss! 
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke: 
Elverum kirke: Maksimalt 50 personer.
Hernes kirke: Maksimalt 45 personer.
Heradsbygd kirke: Maksimalt 45 personer.
Nordskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer.
Sørskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer
Kirkelig medvirkende kommer i tillegg. Det er ikke tilgang til galleri i noen av kirkene.


Vigsel
Vigsel kan avholdes, så ta kontakt med oss! 
Det er ulike begrensninger avhengig av kirke: 
Elverum kirke: Maksimalt 50 personer.
Hernes kirke: Maksimalt 45 personer.
Heradsbygd kirke: Maksimalt 45 personer.
Nordskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer.
Sørskogbygda kirke: Maksimalt 40 personer
Kirkelig medvirkende kommer i tillegg. Det er ikke tilgang til galleri i noen av kirkene.


Konfirmasjon
Alle konfirmasjonene denne våren er utsatt til høsten. Se HER for de nye datoene. 


Nattverd og samtale med prest
De som trenger samtale med prest/diakon eller ønsker nattverd, tar kontakt med kirkekontoret på telefon 62 43 52 70 eller prestene direkte. 

Håndhilsing
Ingen håndhilsing. Vi vil møte alle med et vennlig nikk og smil. 


Elverum kirkekontor og driftsbygget
Vi tar ikke imot besøk uten avtale.
For spørsmål, vennligst ring tlf. 62 43 52 70 
eller send oss en e-post på kirkekontoret@elverum.kirken.no 


Vennligst respekter smittevernstiltakene. De er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Bispemøtet, KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og styret i Norges kirkevergelag. Tiltakene er i samsvar med FHIs smittevernveiledning og kommuneoverlegens anbefalinger.

Vi vil fortløpende gi ytterligere informasjon om våre tiltak, etterhvert som situasjonen utvikler seg.   

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Elverum kirkekontor
Tlf. 62 43 52 70
E-post  kirkekontoret@elverum.kirken.no 

 

Oppdatert  13/5/2020 Anja Terjesen

 

Tilbake