Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Min kirkebok


Lørdag 28. november er det utdeling av Min kirkebok for fireåringer i Elverum kirke.

 

På grunn av nye restriksjoner på smittevern, må vi forandre litt på programmet. Selve utdelingen av 4-årsboka flyttes fra søndag til lørdag 28. november kl. 14.00 – 15.30. Her blir det samling og andakt for barn og foreldre.

Vi vil gjerne vite hvor mange som kommer, og ber om at dere melder dere på til Ingunn Embretsen tlf: 92088031

Hjertelig velkommen!

Tilbake