Minnegudstjenester allehelgensdag 6.11


Allehelgensdag er minnenes dag, hvor vi tenker på dem som ikke lenger er iblant oss. I kirkene vil vi denne søndagen holde gudstjeneste til minne om våre døde.

 

Vi markerer dette blant annet med å lese navnene til de som det er holdt gravferd for siden sist allehelgensdag. Dette gjøres i den kirken hvor seremonien fant sted. Har seremonien vært holdt i et av kapellene i Leiret, vil navnet bli lest i Elverum kirke.

Under gudstjenesten vil vi la savnet få komme til uttrykk gjennom salmer, tekster og bønner. Samtidig vil vi gi håpet og livet rom, og kjenne gleden ved det som var og som vi ennå bærer med oss.
 

6. november – Minnegudstjenester allehelgensdag

Elverum kirke kl. 1100
Prest Ole Kristian Bonden og Thomas Tinglum, diakon Gunhild Kvåle Westgård, kantor Ole Andreas Fevang og kirketjener Elin Hoås Alme.
Kirkekaffe. Åpen kirke en time før og etter gudstjenesten.


Nordskogbygda kirke kl. 1100
Prest Guri Enger, kantor Maria Notland og kirketjener Inge Viken. Solist Marie Therese Bjørnsen, sang.
Kirkekaffe. Åpen kirke en time før og etter gudstjenesten.
Lørdag: Åpen kirke fra kl. 16-18 hvor Ingvald Try spiller.


Heradsbygd kirke kl. 1100
Prest Edle Fremstad, organist Margeretha Stassen og kirketjener Britt Synnøve Nilsen. Gjermund og Atle Pas spiller cello og klarinett. 
Kirkekaffe. Åpen kirke en time før og etter gudstjenesten.

Hernes kirke kl. 1300
Prest Guri Enger, kantor Maria Notland og kirketjener Anders Tømmerberg. Solist Marie Therese Bjørnsen, sang.
Kirkekaffe. Åpen kirke en time før og etter gudstjenesten.


Sørskogbygda kirke kl. 1800
Prest Guri Enger, kantor Nelson C Lee og kirketjener Magnar Spidsberg. Gjermund Pas på cello og Atle Pas på klarinett. Kirkekaffe. Åpen kirke to timer før gudstjenesten og en time etter gudstjenesten.


 

 

 

Tilbake