Nyheter fra Elverum menighet

Allehelgensdag 4. november 2018

Nytt gjestebud

Konfirmantinformasjon Elverum kirke

Påmelding til konfirmasjon i 2019

Åpent hus

Sorggruppe

Datoer for konfirmasjon 2019

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Gravstell

 
Elverum menighetsråd
Elverum menighetsråd 2015-2019

Kjersti Øversveen (Leder)
Anders Østerberg Johnsen (Representant i Elverum kirkelig fellesråd)
Hege  Eek
Marit Ingeborg Riise Midtun
Ellen  Storberget
Heidi Grønvold Bøe
Ann Kristin Stundal Stræte
Anne Mari Røsting Strand
Inge  Viken
Ingunn  Woldmo
Lena  Åslie
Ole Kristian Bonden (Sokneprest)

Anja Terjesen (Saksbehandler)

Facebook
Vår visjon