Elverum kirkelige fellesråd

Kirkekontoret holder stengt 7. og 8. november på grunn av fagdager for alle ansatte. 

Elverum kirkekontor
Besøksadresse: Fjeldmoravegen 1, 2414 ELVERUM
Postadresse: PB 201, 2402 ELVERUM
Telefon sentralbord 62 43 52 70
kirkekontoret@elverum.kirken.no

Åpningstider kontor: Mandag til fredag kl. 09:00 - 15:00 (tirsdag kl. 10:00 - 15:00)
Åpningstider telefon: Mandag til fredag kl. 09:00 - 15:00 (tirsdag kl. 10:00 - 15:00)

Besøksadresse Elverum kirke: Storgata 34
Parkering for besøkende til Elverum kirke er på Kremmertorget kjøpesenter (2 timers gratis parkering mot parkeringslapp eller parkeringsskive)

 
www.elverum.kirken.no

Elverum kirkelige fellesråd

Elverum kirkelige fellesråd sitt ansvarsområde innbefatter følgende 5 sokn: Elverum, Hernes, Heradsbygd, Nordskogbygda og Sørskogbygda. Elverum kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremmer samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar soknenes interesser i forhold til kommunen.

Elverum kirkelige fellesråd har arbeidsgiveransvar for kirkens ansatte (unntatt prestene) og forvalter kirker og kirkegårder på vegne av soknene.

Kirkeverge er Ann Margrethe Øwre.

 

Elverum kirkelige fellesråd består av:
Anders Ø. Johnsen (leder) - Elverum menighetsråd
Rune Marius Hermansen - Heradsbygd menighetsråd
Gunna Møystad - Hernes menighetsråd
Jørgen Nødsel - Nordskogbygda menighetsråd
Svanhild Husa - Sørskogbygda menighetsråd
Sevat Lappegard - prost
Arnfinn Uthus - Elverum kommune
Anne Margrethe Øwre - kirkeverge