Isbrønn laget av årets konfirmanter


FRED, RETTFERDIGHET OG MIDNDRE ULIKHET

Hvis du har vært i nærheten av rådhuset siste uka før palmesøndag, la du kanskje merke til isbrønnen ved trappa?
Årets konfirmanter har hatt med en isblokk hver til dette. Til sammen ble det en flott brønn!
Den ble satt opp i felleskap søndag 26.mars.

Sammen med konfirmantene hadde vi en markering av starten på årets fasteaksjon med Amnesty Elverum, Signe Marie Rustad og Sander Eriksen Nordahl og Sturla Stålsett. Tema var fred, rettferdighet og mindre ulikhet.

 

Foto: Steinar Hovland

Tilbake