Alle rettigheter 2019 Elverum kirkelige fellesråd

Konfirmasjon våren 2019


Les mer

 

Konfirmasjon våren 2019


Les mer

 

Barn og unge i kirka i Elverum


Kirka i Elverum ønsker å være en  levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet. Vi ønsker å skape en felles referanse med kjennskap til kirkerommet, ritualer, bibelfortellinger og salmer som også senere i livet vil være viktig for den enkelte i møte med egne livserfaringer.

Les mer

 

Barn og unge i kirka i Elverum


Kirka i Elverum ønsker å være en  levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet. Vi ønsker å skape en felles referanse med kjennskap til kirkerommet, ritualer, bibelfortellinger og salmer som også senere i livet vil være viktig for den enkelte i møte med egne livserfaringer.

Les mer

 

 

Betalingssatser 2019 vedtatt av Elverum kirkelige fellesråd

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd i 2019.

Les mer

 

Konfirmantinformasjon Heradsbygd

Informasjon for konfirmantene i Heradsbygd kirke.

Les mer

 

Konfirmantinformasjon Hernes

Informasjon for konfirmantene i Hernes, Nordskogbygda og Sørskogbygda kirke.

Les mer

 

Konfirmantinformasjon Nordskogbygda

Informasjon til konfirmantene i Nordskogbygda kirke

Les mer