Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Påmelding til konfirmasjon 2021 har åpnet. Klikk på lenken under!
 

Sommerkonserter


På grunn av begrensning på antall mennesker i kirken samtidig kan du her reservere plass til konsertene. Du har da sikret deg plass. Trykk på lenken under bildet.  

Les mer

 

Sommerkonserter


På grunn av begrensning på antall mennesker i kirken samtidig kan du her reservere plass til konsertene. Du har da sikret deg plass. Trykk på lenken under bildet.  

Les mer

 

Trosopplæring for barn og unge


Kirka i Elverum vil være en levende folkekirke der barn og unge får erfare at de hører til.

Les mer

 

Trosopplæring for barn og unge


Kirka i Elverum vil være en levende folkekirke der barn og unge får erfare at de hører til.

Les mer

 

 

Besøkstjenesten

Inntil videre er det besøk utendørs som gjelder pga. smittefare.

Les mer

 

Les siste nummer av Kirkebakken her

Les mer

 

Ny kirkeverge til gamle lokaler

Ingvar Midthun er i dag tilsatt som ny kirkeverge i Elverum.

Les mer

 

Påskeevangeliet

Påskeevangeliet slik du aldri før har hørt det. 20 personer med tilknytning til Elverum fremfører hvert sitt vers: ...

Les mer

 

Nye konfirmasjonsdatoer for 2020

Alle menighetsrådene har nå vedtatt nye konfirmasjonsdatoer:

Les mer

 

Påmelding til konfirmasjon i 2021

Se datoene her. Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med ko...

Les mer

 

En lyd av himmel

En cymbelstjerne til Elverum kirke var bursdagsønsket til prosten. Du kan fortsatt bidra!

Les mer

 

Diakonien berøres også av faren for koronavirus

Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

Les mer

 

Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav?

Les mer

 

Elverum kirkelige fellesråd

Les mer

 

Barn og unge

Kirka i Elverum ønsker å være en  levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet...

Les mer

 

Blomsterstell

Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Heradsbygda og Elverum.

Les mer

Les flere nyheter