Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Påmelding til konfirmasjon 2021 er ennå ikke tilgjengelig. 
Konfirmantpåmelding 2020 klikk herKoronaviruset – vi følger nasjonale retningslinjer


Koronaviruset:  Kirkene i Elverum vil nøye følge råd og retningslinjer fra sentrale hold, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert. Det er iverksatt lokale tiltak. Les mer om dette her: 

Les mer

 

Koronaviruset – vi følger nasjonale retningslinjer


Koronaviruset:  Kirkene i Elverum vil nøye følge råd og retningslinjer fra sentrale hold, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert. Det er iverksatt lokale tiltak. Les mer om dette her: 

Les mer

 

 

Påskeandakt fra biskop Solveig Fiske

Håp i tider som er annerledes

Les mer

 

Dagene i påsken – hva handler de om?

Uken som ender med første påskedag har de store begivenhetene på rekke og rad.

Les mer

 

En lyd av himmel

En cymbelstjerne til Elverum kirke var bursdagsønsket til prosten. Du kan fortsatt bidra!

Les mer

 

BERGHEIM BARNEVERKSTED – et samlingsted for barn og voksne

«Kirketunet» er et prosjekt som retter seg mot beboere i Nordskogbygda kirkesokn og har som hovedmål å skape samvær og fellesskap på tvers...

Les mer

 

Kirkebakken

Kirken er fortsatt her for deg. Påsken er ikke avlyst, ei heller Kirkebakken

Les mer

 

Konfirmasjon

Konfirmasjonene er utsatt. Nye datoer er ennå ikke vedtatt. 

Les mer

 

Diakonien berøres også av faren for koronavirus

Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

Les mer

 

Dåp i tiden fremover

Vedlagte brev er sendt til alle som har planlagt dåp i en av våre kirker.

Les mer

 

Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav?

Les mer

 

Elverum kirkelige fellesråd

Les mer

 

Elverum kirkekontor og driftsbygg

Døren er stengt, men vi er tilgjengelige!

Les mer

 

Fasteaksjonen: Gi et liv med vann

Årets fasteaksjon blir digital for å hindre spredning av koronaviruset.

Les mer

Les flere nyheter