Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Kirkebakken


Les vårt siste nummer her: Kirkebakken nr. 3/2020

Kirkebakken leveres gratis til alle husstander i Elverum og gis ut fire ganger i året. Kirkebakken dekker saker om konserter og kulturaktiviteter, kirkas arbeid for barn og unge og kirkas omsorgsarbeid i hele kommunen. Vi gir leseren oversikt over gudstjenester og «slekters gang» som døpte, konfirmerte, vigde og gravlagte. Kirkebakken ønsker å stå for verdier og meninger som gjenspeiler folkekirkens tilstedeværelse i vårt lokalsamfunn. Bladet får sine inntekter gjennom frivillig innbetaling av leserne, annonser/støtteannonser og menighetsrådene i Elverum kommune. 

Les Kirkebakken på nett. Klikk på lenken.
Kirkebakken nr. 3/2020 - Høst

Kirkebakken nr. 2/2020 - Vår og sommer
Kirkebakken nr. 1/2020 - Påske og vår  
Kirkebakken nr. 4/2019 - Advent og jul

Kirkebakken nr. 3/2019 - Kirkevalg 2019
Kirkebakken nr. 2/2019 - Vår og konfirmasjon
Kirkebakken nr. 1/2019 - Påske

 

Namibiaforeningen og konfirmantene

For 40 år siden var Finn Huseby konfirmantprest i Elverum, og søndag 18. oktober var han med på jubileumsgudstjenesten for Namibiaforeninge...

Les mer

 

Les siste nummer av Kirkebakken her

 

Les mer

 

BERGHEIM BARNEVERKSTED – et samlingsted for barn og voksne

«Kirketunet» er et prosjekt som retter seg mot beboere i Nordskogbygda kirkesokn og har som hovedmål å skape samvær og fellesskap på tvers...

Les mer

 

Kirkebakken

Kirken er fortsatt her for deg. Påsken er ikke avlyst, ei heller Kirkebakken

Les mer

 

Støtt Kirkebakken økonomisk

Kirkebakken leveres gratis til alle husstander i Elverum og gis ut fire ganger i året. Med en annonse i bladet bidrar du til å få gitt alle...

Les mer

Les flere nyheter