Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Kirkebakken


Les vårt siste nummer her: Kirkebakken nr. 1/2020 - Påske og vår  

Kirkebakken leveres gratis til alle husstander i Elverum og gis ut fire ganger i året.

Kirkebakken dekker saker om konserter og kulturaktiviteter, kirkas arbeid for barn og unge og kirkas omsorgsarbeid i hele kommunen. Kirkebakken gir leseren oversikt over gudstjenester og «slekters gang» som døpte, konfirmerte, vigde og gravlagte. Vi ønsker å stå for verdier og meninger som gjenspeiler folkekirkens tilstedeværelse i vårt lokalsamfunn.

Kirkebakken leses av “alle”, og har stoff som gjerne har aktualitet i over en måned av gangen.

Bladet får sine inntekter gjennom frivillig innbetaling av leserne, annonser/støtteannonser og menighetsrådene i Elverum kommune


Les Kirkebakken på nett. Klikk på lenken.

Kirkebakken nr. 1/2020 - Påske og vår  


Kirkebakken nr. 4/2019 - Advent og jul

Kirkebakken nr. 3/2019 - Kirkevalg 2019

Kirkebakken nr. 2/2019 - Vår og konfirmasjon

Kirkebakken nr. 1/2019 - Påske