Guri


– ET KJENT ANSIKT I NY ROLLE

Søndag 22. oktober var en stor dag i Hernes kirke, med mer enn 100 frammøtte. To barn ble døpt, og Guri Gøbel, kjent for mange gjennom mange år som menighetspedagog og undervisningsleder i kirka i Elverum, ble innsatt som prostiprest i Sør-Østerdal.

Guri skal nå ha gudstjenester, begravelser og fortsatt undervise konfirmanter. Hun har fortsatt litt igjen på sin prestestudie, men det jobber hun med parallelt som hun jobber som prest.

Brevet fra Biskopen
Under innsettelsesgudstjenesten søndag 22. oktober leste menighetsrådets leder, Aud Lien, innsettelsesbrevet fra biskop Ole Kristian Bonden, under gudstjenesten.

– Jeg ble rørt da jeg fikk spørsmålet om å lese dette brevet, sier Aud. Jeg går nå ut av menighetsrådet etter 8 år som leder. Jeg kunne ikke fått en bedre avslutning på dette vervet. Jeg synes det var veldig høytidelig, og en stor ære å bli spurt. Guri er Hernesing og jeg har kjent henne i mange år, blant annet fra da barna hennes gikk i barnehagen hvor jeg jobbet. Det er supert at hun nå blir prest og veldig koselig at hun valgte å legge innsettelsen sin til sin lokalkirke, Hernes kirke. Guri har lang erfaring fra kirkelig arbeid, og blir en flott prest.

Større enn forventet
– Jeg ble også rørt da jeg kom inn i kirka og fikk se alle folka som hadde møtt opp fordi jeg skulle innsettes. Der satt det mennesker fra bygda, familie og nære venner, det var nær sagt folk fra ulike epoker i livet mitt. Jeg tror det var da det gikk opp for meg at dette egentlig var mye større enn det jeg hadde tenkt på forhånd, smiler den alltid så muntre Guri.

Fra folket
At så mange møtte opp fordi de ville være der sammen med meg, det setter jeg veldig stor pris på. Etter å ha tenkt seg om litt, fortsetter hun:
– Jeg kommer fra folket, jeg er en del av folket og nå skal jeg også være med å gi folket et språk som formidler tro og tilhørighet. I samtaler møter jeg mange mennesker som er opptatt av å fortelle meg at de ikke tror på en slik måte at de bruker kirka ofte, og for meg er det viktig å understreke at kirka er åpen for alle, uansett. At de bruker kirka når den berører noe i livet deres, det er bra nok det.

Jeg vil jobbe for at folk føler seg sett, inkludert og velkommen, og jeg gleder meg til de oppgavene som blir gitt meg.

 

Tekst/foto: Anja Terjesen og Ingrun Jule

Tilbake