Vigsel


Du kan reservere kirke for vigsel via elektronisk forespørsel her på nettsiden vår.


Prøvingsattest

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere levere skjemaene "Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene"
(såkalt «prøvingsattest») og "Forlovererklæring" til Skatteetaten. Skjema finnes her i flere språk. Skatteetaten sender prøvingsattesten tilbake med bekreftelse på at brudeparet lovlig kan gifte seg. Vær oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder. 

For utenbygdsboende
For brudepar folkeregistrerte utenfor Elverum kommune, vil det påløpe et gebyr for leie av kirke til vigsel. Beløpet finner du her og faktureres etterskuddsvis. 

For brudepar folkeregistrert i Elverum kommune
For brudepar som er bostedsregistrert i Elverum kommune er det gratis å gifte seg i sin lokale kirke i Elverum kommune. 

Borgelig eller kirkelig, eller begge deler?
Når to mennesker vil gi hverandre løfte om å leve sammen resten av livet, kan de inngå ekteskap borgerlig eller kirkelig. Dette er en offentlig handling og etter at løftene er avgitt i vitners nærvær skal en godkjent vigselsperson erklære at ekteskapet er gyldig. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni på en hverdag, med bare forlovere og brudepar til stede. Par som er borgerlig viet kan i tillegg få kirkelig forbønn for ekteskapet.

 

KLIKK PÅ KNAPPEN over for å komme til skjema for "forespørsel om vigsel". Finner du ikke ønsket tid som ledig, ta kontakt med Anja Terjesen

 

Vigsel

Bryllup er fest! Et minne for livet. I kirka ber vi om Guds velsignelse over ekteskapet.

Les mer

Betalingssatser 2023

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

Les mer

Dyrt å gifte seg?

Nei, det er gratis å gifte seg i den kirken du sokner til. 

Les mer

Ønsker du å melde deg inn?

Har du tenkt på å melde seg inn i Den norske kirke? Det kan nå gjøres elektronisk.

Les mer

"Ingen flom kan slokke kjærligheten."

Til de som er skuffet over Kirkemøtets vedtak: Ikke meld dere ut nå! Da gir dere fra dere stemmeretten.

Les mer
Les flere nyheter