Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Vigsel


Du kan reservere kirke for vigsel via elektronisk forespørsel her på nettsiden vår.

 


Dersom du ikke finner ønsket tid kan du sende en forespørsel via e-post til anja.terjesen@elverum.kirken.no.

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere levere skjemaene "Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene"
(såkalt «prøvingsattest») og "Forlovererklæring" til Skatteetaten. Skjema finnes her i flere språk.
Skatteetaten sender prøvingsattesten tilbake med bekreftelse på at brudeparet lovlig kan gifte seg.
Vær oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder.

For utenbygdsboende, brudepar bostedsregistrerte utenfor Elverum kommune,
vil det påløpe et gebyr for leie av kirke til vigsel. Beløpet er (etter vedtatte satser i EKF for 2019) kr. 4 100,- og faktureres etterskuddsvis.
For brudepar som er bostedsregistrert i Elverum kommune er det gratis å gifte seg i sin lokale kirke.

Har du spørsmål, ta kontakt med anja.terjesen@elverum.kirken.no

 

KLIKK PÅ KNAPPEN over for å komme til skjema for "forespørsel om vigsel".
Finner du ikke ønsket tid som ledig, ta kontakt med Anja Terjesen: anja.terjesen@elverum.kirken.no

Når to mennesker vil gi hverandre løfte om å leve sammen resten av livet, kan de inngå ekteskap borgerlig eller kirkelig. Dette er en offentlig handling og etter at løftene er avgitt i vitners nærvær skal en godkjent vigselsperson erklære at ekteskapet er gyldig. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni på en hverdag, med bare forlovere og brudepar til stede. Par som er borgerlig viet kan i tillegg få kirkelig forbønn for ekteskapet.