Betalingssatser 2022


Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

 

Tjeneste

Pris

På mobil leses hele tabellen ved å vende mobilen.  
   
   

Festeavgift pr. år/grav

340

Feste av grav for utenbygdsboende/reservering av sidegrav

340

Graving av grav til utenbygdsboende

2 815

Nedsetting av urne til utenbygdsboende

1 245

Begravelse eller bisettelse av utenbygdsboende

4 470

Begravelse eller bisettelse for andre trossamfunn 

Begravelse eller bisettelse for person som ikke er medlem i Den norske kirke 

4 470

4 470

Preludering ved gravferd

1 015

Fjerning/oppretting av gammelt gravminne

1 620

Navnet minnelund

12 740

Navnet minnelund for utenbygdsboende.
Inkludert festetid på 20 år og nedsettelse av urne.

20 785

 Reservering av plass på navnet minnelund ved siden av ektefelle/samboer

6 400 

Leie av kirke til vigsel for utenbygdsboende
Inkluderer kirketjener og kantor.

4 470

Leie av kirke til vigsel for andre trossamfunn. Ink.kirketjener.

4 470

Leie av bærbart orgel

2 160

Leie av kantor

2 700

Leie av kirketjener

2 160

 

 

Leie av kirke til kulturelt arrangement/lokale aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant. 

3 700 + 500 + % av billettsalg om det er det

Leie av kirke til kulturelt arrangement/regional aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant. 

3 700 + 1 500 + % av billettsalg om det er det

 Leie av kirke til kulturelt arrangement/kommersielle aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

 7 000 + % av billettsalg

Leie av menighetssalen i Heradsbygd kirke:
Privatpersoner

Lag og foreninger

2 500
750

   
Stell av grav (ulike tjenester) fra 1 005 til 1 460
Vanning og ettersyn av grav  835 
   
   

 

Satsene reguleres årlig, etter vedtak i Elverum kirkelige fellesråd. 

Tilbake