Betalingssatser 2024


Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

Tjeneste

Pris

På mobil leses hele tabellen ved å vende mobilen.  
   
   

Festeavgift pr. år/grav

360

Feste av grav for utenbygdsboende/reservering av sidegrav

360

Graving av grav til utenbygdsboende

3 025

Nedsetting av urne til utenbygdsboende

1 340

Begravelse eller bisettelse av utenbygdsboende

4 805

Begravelse eller bisettelse for andre trossamfunn 

Begravelse eller bisettelse for person som ikke er
medlem i Den norske kirke 

4 805

4 805

Preludering ved gravferd

1 090

Oppretting av gammelt gravminne

1 740

Navnet minnelund

14 000

Navnet minnelund for utenbygdsboende.
Inkludert festetid på 20 år og nedsettelse av urne.

28 000

Reservering av plass på navnet minnelund
ved siden av ektefelle/samboer

7 400

Leie av kirke til vigsel for utenbygdsboende
Inkluderer kirketjener og kantor.

4 805

Leie av kirke til vigsel for andre trossamfunn. Ink.kirketjener.

4 805

Leie av bærbart orgel

2 345

Leie av kantor

2 935

Leie av kirketjener

2 330

 

 

Leie av kirke til kulturelt arrangement/lokale aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant. 

4 085 + 500
+ 5% av brutto billettsalg om det er det

Leie av kirke til kulturelt arrangement/regional aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant. 

4 085 + 1 500
+ 10% av brutto billettsalg om det er det

Leie av kirke til kulturelt arrangement/kommersielle aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

 8 500 + 15% av brutte billettsalg

   
Stell av grav (ulike tjenester) fra 1 215 til 1 570
Vanning og ettersyn av grav  895
   
   

 

Satsene reguleres årlig, etter vedtak i Elverum kirkelige fellesråd. 

Tilbake