Alle rettigheter 2019 Elverum kirkelige fellesråd

Betalingssatser 2019


Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd i 2019.

 

Tjeneste

Pris

Festeavgift pr. år/grav

310

Feste av grav for utenbygdsboende/reservering av sidegrav

310

Graving av grav til utenbygdsboende

2 600

Nedsetting av urne til utenbygdsboende

1 150

Begravelse eller bisettelse av utenbygdsboende

4 100

Begravelse eller bisettelse for andre trossamfunn 

Begravelse eller bisettelse for person som ikke er medlem i Den norske kirke 

4 100

4 100

Preludering ved gravferd

950

Fjerning/oppretting av gammelt gravminne

1 050

Navnet minnelund

11 300

Navnet minnelund for utenbygdsboende.
Inkludert festetid på 20 år og nedsettelse av urne.

18 650

 

 

Leie av kirke til vigsel for utenbygdsboende
Inkluderer kirketjener og kantor.

4 100

Leie av kirke til vigsel for andre trossamfunn. Ink.kirketjener.

4 100

Leie av bærbart orgel

2 050

Leie av kantor

2 600

Leie av kirketjener

2 050

 

 

Leie av kirke til kulturelt arrangement/lokale aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

3 600

Leie av kirke til kulturelt arrangement/kommersielle aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

6 000

 

 

Leie av menighetssalen i Heradsbygd kirke

2500

Tilbake