Betalingssatser 2023


Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

Tjeneste

Pris

På mobil leses hele tabellen ved å vende mobilen.  
   
   

Festeavgift pr. år/grav

350

Feste av grav for utenbygdsboende/reservering av sidegrav

350

Graving av grav til utenbygdsboende

2 905

Nedsetting av urne til utenbygdsboende

1 285

Begravelse eller bisettelse av utenbygdsboende

4 610

Begravelse eller bisettelse for andre trossamfunn 

Begravelse eller bisettelse for person som ikke er
medlem i Den norske kirke 

4 610

4 610

Preludering ved gravferd

1 045

Oppretting av gammelt gravminne

1 695

Navnet minnelund

13 150

Navnet minnelund for utenbygdsboende.
Inkludert festetid på 20 år og nedsettelse av urne.

26 300

Reservering av plass på navnet minnelund
ved siden av ektefelle/samboer

7 000

Leie av kirke til vigsel for utenbygdsboende
Inkluderer kirketjener og kantor.

4 610

Leie av kirke til vigsel for andre trossamfunn. Ink.kirketjener.

4 610

Leie av bærbart orgel

2 235

Leie av kantor

2 815

Leie av kirketjener

2 250

 

 

Leie av kirke til kulturelt arrangement/lokale aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant. 

3 700 + 500
+ % av billettsalg om det er det

Leie av kirke til kulturelt arrangement/regional aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant. 

3 700 + 1 500
+ % av billettsalg om det er det

Leie av kirke til kulturelt arrangement/kommersielle aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

 8 145 + % av billettsalg

Leie av menighetssalen i Heradsbygd kirke:
Privatpersoner

Lag og foreninger

2 500
750

   
Stell av grav (ulike tjenester) fra 1 005 til 1 505
Vanning og ettersyn av grav  860
   
   

 

Satsene reguleres årlig, etter vedtak i Elverum kirkelige fellesråd. 

Tilbake