Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Betalingssatser 2020


Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd

 

Tjeneste

Pris

Festeavgift pr. år/grav

320

Feste av grav for utenbygdsboende/reservering av sidegrav

320

Graving av grav til utenbygdsboende

2 660

Nedsetting av urne til utenbygdsboende

1 175

Begravelse eller bisettelse av utenbygdsboende

4 200

Begravelse eller bisettelse for andre trossamfunn 

Begravelse eller bisettelse for person som ikke er medlem i Den norske kirke 

4 200

4 200

Preludering ved gravferd

970

Fjerning/oppretting av gammelt gravminne

1 535

Navnet minnelund

11 550

Navnet minnelund for utenbygdsboende.
Inkludert festetid på 20 år og nedsettelse av urne.

19 125

 Reservering av plass på navnet minnelund ved siden av ektefelle/samboer

6 050 

Leie av kirke til vigsel for utenbygdsboende
Inkluderer kirketjener og kantor.

4 200

Leie av kirke til vigsel for andre trossamfunn. Ink.kirketjener.

4 200

Leie av bærbart orgel

2 095

Leie av kantor

2 555

Leie av kirketjener

2 050

 

 

Leie av kirke til kulturelt arrangement/lokale aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

3 600

Leie av kirke til kulturelt arrangement/kommersielle aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

6 000

 

 

Leie av menighetssalen i Heradsbygd kirke

1 300

Tilbake