Betalingssatser 2021


Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd

 

Tjeneste

Pris

Festeavgift pr. år/grav

330

Feste av grav for utenbygdsboende/reservering av sidegrav

330

Graving av grav til utenbygdsboende

2 740

Nedsetting av urne til utenbygdsboende

1210

Begravelse eller bisettelse av utenbygdsboende

4 350

Begravelse eller bisettelse for andre trossamfunn 

Begravelse eller bisettelse for person som ikke er medlem i Den norske kirke 

4 350

4 350

Preludering ved gravferd

990

Fjerning/oppretting av gammelt gravminne

1 580

Navnet minnelund

12 400

Navnet minnelund for utenbygdsboende.
Inkludert festetid på 20 år og nedsettelse av urne.

20 210

 Reservering av plass på navnet minnelund ved siden av ektefelle/samboer

6 230 

Leie av kirke til vigsel for utenbygdsboende
Inkluderer kirketjener og kantor.

4 350

Leie av kirke til vigsel for andre trossamfunn. Ink.kirketjener.

4 350

Leie av bærbart orgel

2 100

Leie av kantor

2 630

Leie av kirketjener

2 100

 

 

Leie av kirke til kulturelt arrangement/lokale aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant. 

3 700 + 500 + % av billettsalg om det er det

Leie av kirke til kulturelt arrangement/kommersielle aktører.
Inkluderer kirketjener og vask i etterkant.

7 000 + % av billettsalg

 

 

Leie av menighetssalen i Heradsbygd kirke

1 340

Tilbake