Gravferd

Navnet minnelund

Betalingssatser 2018 vedtatt av Elve...

Feste av grav og festeavgift

Gravstell

Kart

Når noen dør ...

Gravferd
Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftesord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner

 
                               Svein Ellingsen
Søk på kirkegården