Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Gravferd


Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftesord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner

Svein Ellingsen