Gravferd


Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftesord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner

                             Svein Ellingsen

Betalingssatser 2023

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd. 

Les mer

Personvern

Informasjon om registrering av personvernopplysninger ved gravferd

Les mer

Blomsterstell i 2023?

Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Heradsbygda og Elverum.

Les mer

Gravferd

Alt har sin tid – også døden. I gravferden overgir vi den døde til Gud.

Les mer

Når noen dør ...

Det er flere spørsmål og oppgaver som må avklares og tas hånd om de nærmeste dagene.

Les mer

Sorggruppe

Det kan være godt å møte å møte andre som har opplevd noe av det samme.

Les mer

Navnet minnelund

Informasjon til deg som vurderer å bruke NAVNET MINNELUND

Les mer

Kart

Enkelt rutekart over Elverum kirkegård

Les mer
Les flere nyheter