Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

 

Besøkstjenesten

Inntil videre er det besøk utendørs som gjelder pga. smittefare.

Les mer

 

Les siste nummer av Kirkebakken her

Les mer

 

Ny kirkeverge til gamle lokaler

Ingvar Midthun er i dag tilsatt som ny kirkeverge i Elverum.

Les mer

 

Påskeevangeliet

Påskeevangeliet slik du aldri før har hørt det. 20 personer med tilknytning til Elverum fremfører hvert sitt vers: ...

Les mer

 

Nye konfirmasjonsdatoer for 2020

Alle menighetsrådene har nå vedtatt nye konfirmasjonsdatoer:

Les mer

 

Påmelding til konfirmasjon i 2021

Se datoene her. Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med ko...

Les mer

 

En lyd av himmel

En cymbelstjerne til Elverum kirke var bursdagsønsket til prosten. Du kan fortsatt bidra!

Les mer

 

Diakonien berøres også av faren for koronavirus

Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

Les mer

 

Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav?

Les mer

 

Elverum kirkelige fellesråd

Les mer

 

Barn og unge

Kirka i Elverum ønsker å være en  levende folkekirke der alle skal erfare at de hører til. Undervisning og samlinger foregår i kirkerommet...

Les mer

 

Blomsterstell

Vi tilbyr stell av grav ved kirkegårdene i Nordskogbygda, Heradsbygda og Elverum.

Les mer

 

Cymbelstjerne til Elverum kirke.

 Innsamlingsaksjon, vipps #586287 "Cymbelstjerne til Elverum krk"

Les mer

 

Betalingssatser 2020

Se de vedtatte satsene for tjenester ved Elverum kirkelige fellesråd

Les mer

 

Åpen kirke — Elverum kirke

I anledning koroanaviruset kan ikke Elverum kirke være åpen slik som normalt. Vi holder nå nettåpen kirke.  

Les mer

 

Kirkevalget 2019 - RESULTATER

Se resultatene fra KIRKEVALGET 2019 her:

Les mer

 

Kirkekontoret i Elverum - vi har flyttet!

Kirkekontoret er nå å finne i Prestegårdsvegen 2, det "gamle" NRK-bygget, som ligger et par hundre meter sør for kirkegården og Elverum kir...

Les mer

 

Hyggetreff i omsorgsboligene

Innendørs hyggetreff er utsatt inntil videre.

Les mer

 

Vipps Elverum menighet

Gi din gave via Vipps!

Les mer

 

Barnekor

Les mer

 

Ungdomskor

Les mer

 

Ønsker du å melde deg inn?

Har du tenkt på å melde seg inn i Den norske kirke? Det kan nå gjøres elektronisk.

Les mer

 

Kart

Enkelt rutekart over Elverum kirkegård

Les mer

 

Besøk vår region!

Vi er samarbeidspartner med Visit Elverum-Regionen AS.

Les mer

 

Hvilket kor skal jeg velge?

Kirkene i Elverum har mange kor. Vil du synge i et av korene?

Les mer

 

Cantate Domino

— Elverum kirkes voksenkor

Les mer

 

Kirkeskyss

Har du lyst til å følge noen til kirken på gudstjeneste?

Les mer

 

Kirkekaffe

Vi trenger hjelp til kaffekoking og servering. Har du mulighet til å hjelpe til?

Les mer

 

Aktivitetskafe på Møteplassen

Fredager er det åpen aktivitetskafe på Møteplassen Elverum

Les mer

 

Gi en salmebok til Elverum kirke

Elverum menighet ønsker seg flere salmebøker til Elverum kirke.

Les mer

 

"Ingen flom kan slokke kjærligheten."

Til de som er skuffet over Kirkemøtets vedtak: Ikke meld dere ut nå! Da gir dere fra dere stemmeretten.

Les mer

 

Kirkegårdene

Kirkegårdene i Elverum forvaltes av kirkevergens kontor ved konsulent Siri Høisveen mobil 95198911. 

Les mer

Les flere nyheter