Biskop Ole Kristian Bonden


Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar søndag 29. januar kl. 1100 i Hamar domkirke med H.M. kong Harald til stede.

Født:                8. februar 1970 i Brumunddal
Familie:              Gift med Irmelin, tre voksne barn som akkurat har flyttet hjemmefra

Applausen runger i Hamar domkirke. En rørt Ole Kristian Bonden tar imot hyllesten fra de mange som har møtt frem for å bli litt bedre kjent med den nytilsatte biskopen. Neste år blir han innsatt som biskop og flytter til Hamar etter 25 år i Elverum, de siste årene som prost i Sør-Østerdal prosti.

  • Det er overveldende, jeg er både glad og takknemlig for å bli biskop i Hamar bispedømme, sier han fra lesepulten og takker for tilliten, for oppdraget og for gode ord fra den øverste ledelsen i Den norske kirke og i Hamar bispedømme.

Kirkerådet har i sitt møte kvelden før valgt Bonden som en av tre gjenstående kandidater etter en lang prosess. – Hamar har fått en biskop som er likandes, glad i folk og glad i Jesus, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum og sier Bonden går inn i en stolt tradisjon av tydelige biskoper i Hamar.

Hellig og alminnelig
Ole Kristian Bonden har vært tett knyttet til begge sine to forgjengere. Han ble ordinert til prest av Rosemarie Köhn og har hatt Solveig Fiske som biskop i hele hennes periode.

  • De to har lært meg at «Ingen tro er for liten», og at «Gud ikke gjør forskjell på folk», sier han. Dette vil han videreføre når han nå skal forme sin bispegjerning.

 

En setning fra trosbekjennelsen har fulgt ham i tida han har vært prest. Den har vært styrende for arbeidet hans så langt, og han vil fortsatt legge den til grunn for tjenesten som biskop.

«Jeg tror på en hellig, allmenn kirke.» - Hellig og alminnelig, det er kirke for meg, sier den nyutnevnte biskopen.

Med det mener han at kirka skal være raus og tydelig, til stede i samfunnet og i menneskers liv, ei kirke som bryr seg om folk.

Åpenhet, frihet og tilhørighet
 – Vi må være åpne, sier han, åpne for Gud, for andre og for verden. Evangeliet gir oss frihet til å elske, skape, arbeide, kjempe for og tro på. sier han. Og så snakker han om tilhørighet.

Den nye biskopen vil at folk skal kjenne at de hører til i ei kirke som er for alle. Bonden vil at kirka skal være der både på de store dagene i livet, og på de vanskelige. Han vil bidra til ei kirke som er en naturlig del av lokalsamfunnet der folk kan høre til og kjenne igjen både livet og Gud.

  • Jeg vil arbeide for at folk i Hamar bispedømme kan gjenkjenne livet sitt i folkekirka, og samtidig gjenkjenne Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet, og Den hellige ånds samfunn.

Ole Kristian Bonden vigsles til biskop i Hamar søndag 29. januar kl. 11.00 i Hamar domkirke med H.M. kong Harald til stede.

 

 

 

Tilbake