Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Diakoni


Diakon Gunhild Kvåle Westgård, tlf. 97155175

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i praksis. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen jobber innenfor hele Elverum kommune, men nedenfor gjengis en beskrivelse av diakonens arbeid i Elverum sokn.

 

Koronavirus - Covid-19

Kirkene i Elverum følger nøye råd og retningslinjer fra sentrale hold, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert. Det er iverksatt lo...

Les mer

 

Besøkstjenesten

Inntil videre er det besøk utendørs som gjelder pga. smittefare.

Les mer

 

Påskeevangeliet

Påskeevangeliet slik du aldri før har hørt det. 20 personer med tilknytning til Elverum fremfører hvert sitt vers: ...

Les mer

 

Annekset

Annekset er et lavterskeltilbud og en møteplass for voksne som sliter med rusavhengighet.

Les mer

 

Sangkafé på Møteplassen

Vi starter opp igjen tirsdag 1. september kl.11.00-12.00. Kom med den stemmen du har. Vi bruker sangboken «Syng med!».

Les mer

 

Aktivitetskafé på Møteplassen.

Vi starter opp igjen i siste halvdel av august. Et sosialt fellesskap med samtale, trim, mat og hygge. 

Les mer

 

BERGHEIM BARNEVERKSTED – et samlingsted for barn og voksne

«Kirketunet» er et prosjekt som retter seg mot beboere i Nordskogbygda kirkesokn og har som hovedmål å skape samvær og fellesskap på tvers...

Les mer

 

Diakonien berøres også av faren for koronavirus

Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

Les mer

 

Sorggruppe

Det kan være godt å møte å møte andre som har opplevd noe av det samme.

Les mer

 

Fasteaksjonen: Gi et liv med vann

Årets fasteaksjon blir digital for å hindre spredning av koronaviruset.

Les mer

 

Åpen kirke — Elverum kirke

I anledning koroanaviruset kan ikke Elverum kirke være åpen slik som normalt. Vi holder nå nettåpen kirke.  

Les mer

 

Kirkekontoret i Elverum - vi har flyttet!

Kirkekontoret er nå å finne i Prestegårdsvegen 2, det "gamle" NRK-bygget, som ligger et par hundre meter sør for kirkegården og Elverum kir...

Les mer

Les flere nyheter