Diakoni


Diakon Gunhild Kvåle Westgård, tlf. 97155175
Diakonimedarbeider Trude Nystuen, tlf. 476 06 965

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i praksis. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen jobber innenfor hele Elverum kommune, men nedenfor gjengis en beskrivelse av diakonens arbeid i Elverum sokn.

Sommeråpne kirker

Kirkene i Østre Elverum ønsker velkommen inn!

Les mer

Åpen kirke

Elverum kirke er åpen hele året

Les mer

Fasteaksjonen 2024

Tirsdag 19. mars gjennomførte konfirmantenen innsamling dør-til-dør både i Leiret og i bygdene

Les mer

Årsmøter

Det gjennomføres årsmøter i alle menighetene.

Les mer

Påske i kirkene i Elverum

Kanskje har du tid i påsken til å ta en pustepause fra hverdagen og komme til kirken og bare være? Kirken har rom for deg!

Les mer

Sorggruppe

Det kan være godt å møte å møte andre som har opplevd noe av det samme.

Les mer

Sorggruppe for etterlatte etter selvmord

Vi starter opp ny runde onsdag 7. februar kl.17:30 i Klokkergården, like ved Løten kirke.

Les mer

Minnegudstjenester allehelgensdag 5.11

Allehelgensdag er minnenes dag, hvor vi tenker på dem som ikke lenger er iblant oss. I kirkene vil vi denne søndagen holde gudstjeneste til...

Les mer

Ny giv på aktivitetskaféen

Møteplassen Elverum - Et sosialt fellesskap med samtale, trim, mat og hygge

Les mer

Fasteaksjonen 2023

I år kom det inn kr. 93.056,40

Les mer

Besøkstjenesten

Besøkstjenesten er minst like viktig nå ...

Les mer

Diakonen er her for deg!

Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

Les mer
Les flere nyheter