Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Diakoni


Diakon Gunhild Kvåle Westgård, tlf. 97155175

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i praksis. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen jobber innenfor hele Elverum kommune, men nedenfor gjengis en beskrivelse av diakonens arbeid i Elverum sokn.

 

Koronavirus - Covid-19

Kirkene i Elverum følger nøye råd og retningslinjer fra sentrale hold, og vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert. Det er iverksatt lo...

Les mer

 

Påskeevangeliet

Påskeevangeliet slik du aldri før har hørt det. 20 personer med tilknytning til Elverum fremfører hvert sitt vers: ...

Les mer

 

Annekset

Annekset er et lavterskeltilbud og en møteplass for voksne som sliter med rusavhengighet.

Les mer

 

Sangkafé på Møteplassen - utsatt inntil videre

Kom med den stemmen du har! Vi bruker sangboken «Syng med!».

Les mer

 

Aktivitetskafé på Møteplassen - utsatt inntil videre

Et sosialt fellesskap med samtale, trim, mat og hygge. 

Les mer

 

BERGHEIM BARNEVERKSTED – et samlingsted for barn og voksne

«Kirketunet» er et prosjekt som retter seg mot beboere i Nordskogbygda kirkesokn og har som hovedmål å skape samvær og fellesskap på tvers...

Les mer

 

Diakonien berøres også av faren for koronavirus

Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

Les mer

 

Sorggruppe

Det kan være godt å møte å møte andre som har opplevd noe av det samme.

Les mer

 

Fasteaksjonen: Gi et liv med vann

Årets fasteaksjon blir digital for å hindre spredning av koronaviruset.

Les mer

 

Åpen kirke — Elverum kirke

I anledning koroanaviruset kan ikke Elverum kirke være åpen slik som normalt. Vi holder nå nettåpen kirke.  

Les mer

 

Kirkekontoret i Elverum - vi har flyttet!

Kirkekontoret er nå å finne i Prestegårdsvegen 2, det "gamle" NRK-bygget, som ligger et par hundre meter sør for kirkegården og Elverum kir...

Les mer

 

Hyggetreff i omsorgsboligene

Vi serverer kaffe og vafler.

Les mer

Les flere nyheter