Diakonen er her for deg!


Er du ensom? Tenger du noen å snakke med? Ta kontakt med diakon Gunhild på tlf. 971 55 175 

De som trenger samtale eller ønsker nattverd, kan ta kontakt med diakon, prest eller kirkekontoret. 

Walk and talk
Trenger du å snakke med noen? 
Vår diakon Gunhild Kvåle Westgård tilbyr «Walk and talk”. Det er en samtale mellom en person og diakonen mens man går tur. For å få dette til må begge være friske og vi følger retningslinjene fra FHI om avstand, ikke håndhilse, osv. Send SMS eller ring til diakon Gunhild Kvåle Westgård for å gjøre avtale.

Hyggetreff
Alle hyggetreff på Jotunhaugen omsorgsboliger, Jotuntoppen omsorgsboliger og på Nordtun avlyses inntil videre.

Sorggruppe
Sorggruppa starter opp igjen når det er tilrådelig.

Besøksvenn
Besøkstjenesten er minst like viktig nå.

Møteplassen
Alle aktiviteter vi har i samarbeid med Møteplassen tar også en pause inntil det er trygt å være sammen igjen.

Annekset
Se www.elverum.kommune.no for åpningstider og retningslinjer.


Kirkekontoret, telefon 62 43 52 70
Diakon Gunhild K. Westgård, 97 15 51 75

Tilbake