Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Konfirmasjon


I kirka kommer vi tett inn på livets mysterier. 
Her settes livet vårt inn i en større sammenheng. Her kan vi finne trøst og tro, håp og glede. Som konfirmant får du mulighet til å bli bedre kjent med kristendommen, slik den kommer til uttrykk i vår kultur og tradisjon. Å finne trygghet og tilhørighet til kirkehuset og det som skjer der, betyr å gi gleden og sorgen i livet ditt et hjem. Det er konfirmasjonsgaven vi ønsker å gi deg.

Velkommen som konfirmant i Elverum!