Konfirmasjon


Det året man fyller femten år blir man konfirmert i Den norske kirke.

Det året man fyller femten år blir man konfirmert i Den norske kirke. Konfirmasjon betyr bekreftelse. Det er en bekreftelse på at du er døpt og hører til i kirka, og det er en bekreftelse av deg.

Konfirmasjonsdagen
På konfirmasjonsdagen samles vi til festgudstjeneste i kirka. Konfirmantene går i hvite konfirmantkapper. Det er høytidelig og vakkert. Du er bare konfirmant en
gang i livet. Konfirmantene har gjennom konfirmantåret blitt kjent med kirkerommet og det som skjer der på en helt spesiell måte. Under selve konfirmasjonshandlingen legger presten hånda på hodet til konfirmanten og ber en bønn. 

Livet, døden og kjærligheten
I dåpen lovet Gud å være med deg i alle livets dager. Som konfirmant får du bli bedre kjent med kristen tro. Og kristen tro handler om livet og alt hva livet
rommer. Det handler om deg, hvem du er og hvor du kommer fra. Det handler om familie og venner, kjærlighet og tro, sorg og glede, verden og kirka, fødsel og
død. Det er mange ting i livet som ikke er lett å forstå eller sette ord på. Gjennom tradisjoner, fortellinger, symboler og ritualer i kirka gis menneskers
erfaringer og tro et konkret uttrykk. Det er en viktig ballast å ta med i livet. Som konfirmant blir du kjent med kirka og det som skjer der. Kirka bruker du hele livet.

Undervisning
Konfirmantåret går parallelt med 9. skoleår. Konfirmantene møter ikke hver eneste uke. Det er seks undervisningssamlinger om høsten og seks om våren. I tillegg er konfirmantene med på åtte gudstjenester og en konfirmanttur til Trondheim. Her blir du kjent med kirkerommet, bibelfortellinger, symboler og ritualer. Du får kjennskap til gudstjenesten, dåp og begravelse, bryllup og høytider. Og du får bli mer kjent med deg selv, med andre og med Gud.  

Som konfirmant får du mulighet til å bli bedre kjent med kristendommen, slik den kommer til uttrykk i vår kultur og tradisjon. Å finne trygghet og tilhørighet i
kirkehuset og det som skjer der, betyr å gi gleden og sorgen i livet ditt et hjem. Det er konfirmasjonsgaven vi ønsker å gi deg.

Konfirmanttid for alle
Alle kan konfirmere seg i kirka. De som ikke er døpt kan melde seg på og følge konfirmasjonsopplegget. I samråd med konfirmanten avtales dåp før selve
konfirmasjonsdagen. 

Noen vil ha behov for spesiell tilrettelegging av opplegget. Noen har integrert undervisning, andre ha eget opplegg alene eller i smågrupper med
konfirmantlærer. Ta kontakt med kirkekontoret hvis det er spesielle behov.

Noen konfirmanter er ikke i Norge i løpet av konfirmantåret. Vi har egne opplegg i samarbeid med Sjømannskirken. Selve konfirmasjonen kan likevel gjennomføres i en av kirkene i Elverum.

Tilbake