Skapelsen "Håp i en dråpe vann"


Søndag 26. mars foran Rådhuset i Elverum: Støtt opp om årets fasteaksjon sammen med konfirmantene 

Isbrønn for fred og rettferdighet

Støtt opp om årets fasteaksjon «Håp i en dråpe vann».

Sammen med nær 150 konfirmanter
bygger vi en isbrønn foran rådhuset.

Appeller fra Sturla Stålsett
og Amnesty Elverum.

Musikk ved Signe Marie Rustad
og Sander Eriksen Nordahl.

Arrangementet er en del av
"Kulturprogrammet Skapelsen".

Vi er kommet til den sjette dag,
da Gud skapte mennesket.

Fortsatt jobber vi for fred,
rettferdighet og mindre ulikhet.

 

Tilbake