Vipps Elverum menighet


Gi din gave via Vipps #98557

Elverum menighet er avhengig av kollekt og giverglede blant folket for å kunne opprettholde sin virksomhet. 
I gudstjenestene har vi både kollektkurv for kontanter og mulighet for å gi via Vipps #98557.

Alle gaver som gis til Elverum menighet går til arbeid for barn og unge, kirkens omsorgsarbeid for eldre og trengende og vårt kirkemusikalske arbeid.  

Tilbake