Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Ungdomskor


 

Har du lyst til å synge i ungdomskor?

Elverum kirkes ungdomskor er for jenter fra 8. klasse og oppover.

I ungdomskoret lærer du mye musikk, sangteknikk, notekunnskap og gehørtrening.
I tillegg har vi masse flotte opplevelser sammen i form av konserter og annet.
Koret synger et variert repertoar, fra klassiske julekonserter og gudstjenestesang til musikalsanger og annen musikk.
I mars 2017 skal vi ha en show-konsert i Elverum kulturhus der vi blant annet synger fra Les Misérables og Cats.

Vil du være med? Ta kontakt eller kom innom og prøv deg en øvelse.Vi øver hver tirsdag kl. 19.30-21.00 i Elverum kirke.

Kontaktinformasjon for ungdomkoret: maria.notland@elverum.kirken.no 
Mobil: 99 47 93 93

Kontingent: 450,- per semester. Det gis 50% søskenmoderasjon.

Tilbake