Ungdomskor


Har du lyst til å synge i ungdomskor?

Elverum kirkes ungdomskor er for jenter fra 8. klasse og oppover.

I ungdomskoret får du god musikkopplæring, flotte konsertopplevelser og et godt miljø.
Koret synger et variert repertoar, fra klassiske julekonserter og gudstjenestesang til musikalsanger og annen musikk.

Vil du være med? Ta kontakt eller kom innom og prøv deg en øvelse.Vi øver hver tirsdag kl. 19:30-21:00 i Elverum kirke.

Kontaktinformasjon for ungdomkoret: maria.notland@elverum.kirken.no 
Mobil: 99 47 93 93

Kontingent: 500,- per semester. Det gis 50% søskenmoderasjon.

Tilbake