Ungdomskor


 

Har du lyst til å synge i ungdomskor?

Elverum kirkes ungdomskor er for jenter fra 8. klasse og oppover.

I ungdomskoret lærer du mye musikk, sangteknikk, notekunnskap og gehørtrening.
I tillegg har vi masse flotte opplevelser sammen i form av konserter, korturer og annet.
Koret synger et variert repertoar, fra klassiske julekonserter og gudstjenestesang til musikalsanger og annen musikk.

Vil du være med? Ta kontakt eller kom innom og prøv deg en øvelse.Vi øver hver onsdag kl. 14:50-16:30 i Elverum kirke.

Kontaktinformasjon for ungdomkoret: maria.notland@elverum.kirken.no 
Mobil: 99 47 93 93

Kontingent: 500,- per semester. Det gis 50% søskenmoderasjon.

Tilbake