Kirkegården


Hver dag hele året skal fem kirkegårder følges opp i Elverum. Opptil seks graver må være klare hver uke, urner skal settes ned og store blomstermengder skal håndteres. Alt skal nøye oppmåles, kartlegges og registreres for både nåtida og ettertida.

Kirkas ansatte og et par gode frivillige steller, klipper og vanner over 400 gravsteder, for pårørende som av ulike grunner ikke steller sjøl. Mål etter mål med gressplen skal klippes, og busker og trær skal beskjæres. Når gravferder avsluttes, er kirkas ansatte på kirkegårdene diskret tilbake, og sørger for at jord og blomster kommer godt på plass.

Ofte er det sørgende og pårørende i nærheten, med gode spørsmål eller et ønske om en håndsrekning. Av og til handler det om en kort prat eller kommentar, noen ganger settes det ord på stor sorg og stort savn.

I dag, torsdag 26. august sørger kara på kirkegårdsdrift også for at noen av gangveiene får et løft gjennom fjerning av kantgress og utlegging av mer grus.

Snart skal hundrevis av sommerblomster bort, og erstattes med calluna, som ligner på røsslyng. Så skal vinteren komme, med snøbrøyting, strøing og krevende arbeid gjennom telelaget, slik at gravferdene går sin gang.

Vi har flotte gravplasser og kirkegårder. Disse vakre minnestedene våre kommer ikke av seg sjøl.

Det ligger mye arbeid bak, og mye glede og engasjement for jobben … og ydmykhet for hva disse stedene betyr for svært mange i Elverum.

 

Kirkeverge Ingvar Midthun
Torsdag 26/8-2021

Tilbake