Spennende tider for kapellet


I løpet av sommeren blir det bestemt hvem som får oppdraget med påbygging av allrom, kistelager og syningsrom på Elverum kapell.

Fellesrådet har møtt entreprenører som planlegger å legge til tilbud på prosjektet innen fristen 25.mai, slik at det forhåpentligvis kan starte opp byggearbeider høsten 2021.


Informasjon til de berørte

Det er Elverum kommunes eiendomsavdeling som har ansvar for prosjektet, og som foreløpig venter på et pristilbud før arbeidene kan komme i gang. Området rundt kapellet vil naturlig nok bli en byggeplass i noen måneder, og alle som har festegraver rundt kapellet vil få tilsendt informasjon om hvordan byggingen vil påvirke adkomst til gravstedene i en periode.


Informasjonsmøte for interesserte

Når byggeplanene blir mer konkrete, vil det forhåpentligvis også bli mulig med et informasjonsmøte for interesserte i sommer. Hvis du har en grav i nærheten av kapellet, så ta gjerne kontakt med kirkekontoret for mer informasjon. Vi ser fram til at dette viktige arbeidet nå kan komme i gang. Dagens kapell vil i liten grad blir berørt av arbeidet, men noe isolasjonsarbeider skal gjøre rommet bedre egnet for bruk på vinterstid. Det nye påbygget skal erstatte dagens kistelager, i området som vender mot Solveien og sjukehuset.

Kirkeverge, Ingvar Midthun

 

Artikkel er publisert i Kirkebakken nr. 2/2021 

Tilbake