"Ingen flom kan slokke kjærligheten."


Til de som er skuffet over Kirkemøtets vedtak: Ikke meld dere ut nå! Da gir dere fra dere stemmeretten.

Til de som er skuffet over Kirkemøtets vedtak: Ikke meld dere ut nå! Da gir dere fra dere stemmeretten. Det er dere som kan endre Kirkemøtets sammensetning. Det er valg om drøyt et år. Takk for støtte og gode tilbakemeldinger. Vi manglet 7 ...stemmer. Motstanderne fikk heller ikke flertall for sitt restriktive forslag. Vi fortsetter å velsigne homofile par som før. Vigselsliturgien kan nå komme allerede i 2016. "Ingen flom kan slokke kjærligheten."

Tilbake