Bibelstund for barn


Kl. 1100 i Elverum kirke 11. februar

Kjenner du til Moses som ble lagt i en sivkurv på Nilen og adoptert av en egyptisk prinsesse? Eller Josef som ble solgt av brødrene sine som slave, for så å bli minister under farao? Disse, og flere fortellinger fra Bibelen, blir tema for «Bibelstund for barn» i Elverum kirke framover.

 

Det er over 20 år siden at barn i Elverum kunne være med på det som het «Fortellingstund» i Elverum kirke. Dette foregikk på lørdager, der målgruppa var barn fra 5 til 10 år. Nå starter det opp igjen, denne gangen under navnet «Bibelstund for barn» med samlinger en gang i måneden.

-Ja, vi har byttet navn på det, sier Kristin Søgård som er med og drar i gang.

- Ordet «bibelstund» beskriver mer presist det som skjer, dessuten har biblioteket overtatt navnet «fortellingsstund». Bibelstund er i grunnen akkurat det samme som «søndagsskole», bare at det skjer på en lørdag. Vi kommer sammen i kirken, har aktiviteter og synger, og barna blir kjent med fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet, sier Søgård.

Bibelstunden blir et tillegg til dåpsopplæringen som har lang tradisjon i Den norske kirke. Dette styres imidlertid hovedsakelig av ansatte i kirken, mens bibelstund håndteres av frivillige.

-Det er viktig at kirken også har et mer frivillig tilbud. Mange steder i Norge lever søndagsskolen i beste velgående. I Elverum er det en stund siden den ordinære søndagsskolen «døde» ut. Kanskje forsvant den fordi mange ville bruke helgene til andre ting enn noe organisert? Småbarnsforeldre har det travelt, og søndagene kan være hellige på mer enn én måte. Uansett, dette er én viktig grunn til at vi har valgt å legge bibelstund på lørdag. Av erfaring fra fortellingsstund for ca. 20 år siden, vet vi dessuten at noen foreldre vil benytte formiddagen til å gjøre andre ærender i Leiret mens ungene er i kirken. Det fungerte helt fint da!

Kristin Søgård (51) bor i Elverum, er lærer på Elverum ungdomsskole og gift med Stig R. Søgård. Sammen har de to voksne barn. Det er en av grunnene til at hun drar i gang bibelstund nå.

-Guttene våre er nå store og klarer seg selv. Jeg har mer fritid og vil bruke den på noe jeg synes er viktig. Ingenting er viktigere enn at barn og unge blir kjent med Jesus. Det står mer og mer klart for meg, sier hun.


«Barnelærdom»
Uttrykket «jeg kjenner min barnelærdom» henspiller på at bibelfortellingene har vært viktige gjennom generasjoner. Så rommer da også fortellingene hele livet. Sorg og glede, kjærlighet og hat, synd og tilgivelse er temaer og motiver som går igjen i mange av de små fortellingene. Barn fortjener å bli kjent med Bibelen, sier undervisningsleder i kirkene i Elverum, Guri Gøbel. Bibelen er jo verdens mest leste bok. Fortellingene skaper identitet og tilhørighet. De inneholder temaer som kan hjelpe barn og unge til livsmestring. Gøbel omfavner derfor initiativet og tilbudet som Søgård nå vil gi barn og unge i Elverum. «Jeg kjenner min barnelærdom» er et uttrykk for en trygg base og nå vil vi reetablere et sted der vi sørger for at fortellingene blir en del av barnelærdommen.  

Ved hver bibelstund kommer det til å stå en kanne kaffe ved inngangen.

-Kanskje noen av foreldrene blir værende, eller kanskje det er andre voksne som vil komme innom og høre det gode budskapet enkelt fortalt. Det er bare å møte opp, sier Søgård.

Hun er alene om å dra i gang, men håper å få med flere støttespillere etter hvert.

-I år er det frivillighetens år. Har du lyst til å være med og gjennomføre dette, er du velkommen med på laget. Kanskje kan vi få til hyppigere samlinger enn én gang i måneden også, sier hun.

 

 

Bildet: Fra venstre; Kristin Søgård, Marie Embretsen Håkensmoen og Guri Gøbel
Fotograf: Ingunn Embretsen

Tilbake