Barnekor


 

Har du lyst til å synge i kor?


Aspirantkoret for barn i 1.-3. klasse:        Tirsdag kl. 17.00-17.40.
Guttekor for gutter 2. kl og oppover:         Torsdag kl. 17.00-18.00.
Jentekoret for jenter i 4.-7. klasse:           Tirsdag kl. 17:50-18.50.
Ungdomskoret for jenter 13-20 år:           Onsdag kl. 14:50-16:30


Kontaktinformasjon for barne-og ungdomskorene: maria.notland@elverum.kirken.no 
Mobil: 99 47 93 93

Kontingent per semester:

Aspirantkoret:     250,-

Jentekoret:        350,-

Ungdomskoret:   500,-

Det gis 50% søskenmoderasjon.

Tilbake