Barnekor


Har du lyst til å synge i kor?

Kor i Elverum kirke:
Aspirantkoret for barn i 1.-3. klasse:            Tirsdag kl. 17.00-17.30.
Guttekor for gutter 3. kl og oppover:            Torsdag kl. 17.00-18.00.
Jentekoret for jenter i 4.-7. klasse:               Tirsdag kl. 17:50-19.00.
Ungdomskoret for jenter 13-20 år:               Tirsdag kl. 19.30-21.00.

Kontaktinformasjon:
maria.notland@elverum.kirken.no/994 79 393

Kontingent per semester:

Aspirantkoret:     250,-

Jentekoret:        400,-

Ungdomskoret:   500,-

Det gis 50% søskenmoderasjon.

 

Kor i Hernes kirke:
Hernes barnekor for barn i 1-7 klasse.         
Koret øver på onsdager i Hernes kirke.
1-2 klasse øver kl. 13.15-13.45.
3.7 klasse øver kl. 13.45-14.20.

Kontingent: 150,- i høstsemesteret og 350,- i vårsemesteret.

Koret ledes av kantor Ellinor Grimnes i samarbeid med menighetspedagog Trude Øien Hallan.

Kontaktinformasjon: 
ellinor.grimnes@elverum.kirken.no/941 42 823

Tilbake