Alle rettigheter 2020 Elverum kirkelige fellesråd

Barnekor


 

Har du lyst til å synge i kor?


Aspirantkoret for barn i 1.-3. klasse:        Tirsdag kl. 17.00-17.50.
Barnekoret for barn i 4.-7. klasse:            Tirsdag kl. 18.00-19.15.
Ungdomskoret for jenter 13-20 år:            Tirsdag kl. 19.30-21.00


Kontaktinformasjon for barne-og ungdomskorene: maria.notland@elverum.kirken.no 
Mobil: 99 47 93 93

Kontingent per semester:

Aspirantkoret:     300,-

Barnekoret:        350,-

Ungdomskoret:   450,-

Det gis 50% søskenmoderasjon.

Tilbake