Hyggetreff i omsorgsboligene


Å skape gode møtepunkter der folk bor, er en viktig del av diakonien.

Vi serverer vafler og kaffe. Vi tar også frem sangboka «Syng med» og finner fram til noen kjente og kjære sanger.

Jotuntoppen, 2 etg, en onsdag i måneden kl. 12:00
Nordtun en tirsdag i måneden kl. 12:00
Jotunhaugen annenhver onsdag kl. 12:00

Vi serverer kaffe og vafler.
Velkommen!

Hvis du vil hjelpe til hadde det vært hyggelig! Kontakt diakon Gunhild, tlf 97155175.

Tilbake