Pressemelding fra Elverum kirkelige fellesråd


På grunn av økte strømpriser ser Elverum kirkelige fellesråd seg nødt til å senke grunntemperaturen i kirkebyggene.  Det er viktig for fellesrådet at kirkerommet er tilgjengelig, og at kirken i prinsippet er åpen.

Grunntemperatur i Heradsbygd, Hernes, Sørskogbygda og Nordskogbygda kirker blir senket til 12 grader. 
Ved gravferder vil temperaturen økes til 17 grader.

Andre seremonier og aktiviteter i bygdekirkene som krever ytterligere oppvarming (grunntemperatur 12 grader), kan flyttes til andre lokaler/arenaer. 

Tiltaket evalueres månedlig.


Dette er konklusjonen etter at Elverum kirkelige fellesråd drøftet saken om stengning av kirker på sitt ekstraordinære møte 09.01.2023, grunnet den krevende økonomiske situasjonen.  

 

Kontaktperson: Leder i Elverum kirkelige fellesråd Peer Jacob Svenkerud.

 

 

Tilbake