Kirkegårdene våre


En vakker og ryddig kirkegård gir visshet om verdighet og at man ikke er glemt.

Mange besøker kirkegårdene i Elverum. Spesielt om våren og sommeren er mange innom for å se til sine graver, sommerplante, vanne og tenne lys. Kirkegården gir uttrykk for vår omsorg og savn etter de vi har mistet.Ansvarlig for stell
Noe av det som gjør kirkegården som parkanlegg spesiell, er at det er privatpersoner som er ansvarlige for den enkelte grav. Man har selv ansvar for å klippe rundt egen grav, så sant det ikke er bestilt stelltjeneste. Fellesarealer derimot, de blir stelt av kirkegårdsarbeiderne. De klipper gress, de planerer nye graver og det blir sådd nytt gress. Det er store arealer som skal klippes, og det er viktig at det er plass nok rundt gravene. Der hvor gressklipperne ikke kommer til mellom gravene, må graveier selv klippe mellom gravene, og ved kantene rundt.

Kirkegårdsvedtekter
I tillegg til blomster som er plantet på gravstedet, blir det ofte plassert lys eller andre løse gjenstander ved gravstedene. Det er viktig at disse er plassert foran gravstøtta i feltet som er avsatt til blomster, og ikke plasseres bak graven, eller utenfor på plenen. Da kan de som steller fellesarealer komme til å kjøre over det med gressklipperen. Vi har alle ulike behov for hvordan vi ønsker å stelle og pynte våre graver, men vi må alle forholde oss til de samme kirkegårdsvedtektene. Vedtektene ligger tilgjengelig på kirkens nettsider.

Rydd opp
Det er satt frem søppelcontainerne som er plassert rundt om på kirkegårdene. I disse skal det kun kastes avfall etter stell, planting og brukte lys. Ennå er det dessverre ikke avfallssortering på kirkegården vår.

Gangvei, ikke bilvei
Spesielt på kirkegården i Leiret, hvor veiene er såpass gode, fristes folk til å kjøre bil inn på kirkegården. Det er viktig å minne om at dette er gangveier, og ikke bilveier. Det finnes nye oppgraderte parkeringsmuligheter rundt kirkegården, og i omkringliggende områder. Det kan kun brukes bil inn på kirkegården ved helt spesielle behov. Dette må da avtales med kirkegårdsarbeiderne.

Oppretting av gravminner
Etter at telen nå er gått i bakken, vil noen oppleve at gravstøttene ikke står som de skal. Noen ligger også på bakken. Det er graveiers ansvar å rette dette opp, men vi vil være behjelpelige ved henvendelser til kirkegårdsarbeiderne. Ta direkte kontakt med driftsavdelingen eller kirkekontoret dersom det er spørsmål om hvor ansvaret ligger.

 

 

Anja Terjesen
Kirkebakken 1/2024

Tilbake