Vi beklager!


I anledning arbeid i forbindelse med påkobling av fjernvarme til Elverum kirke må vi beklage på det sterkeste at området ikke ser ryddig og pent ut.  

Det har en stund nå pågått et omfattende gravearbeid rundt Elverum kirke. Når det nå etterhvert våres og telen er borte vil vi kunne pynte opp både rundt graver og gangveien rundt kirken. 

Vi beklager de ulempene dette nå medfører for graveiere og de som ferdes rundt kirken. 

Tilbake