Kirkevalget 2019 - RESULTATER


Se resultatene fra KIRKEVALGET 2019 her:

Resulatetene fra kirkevalget er nå klare. Klikk på lenken under for å se resultatet i ditt sokn: 

Menighetsråd 2019-2023 Elverum sokn

Menighetsråd 2019-2023 Heradsbygd sokn

Menighetsråd 2019-2023 Hernes sokn

Menighetsråd 2019-2023 Nordskogbygda sokn

Menighetrsåd 2019-2023 Sørskogbygda sokn

Nytt ved årets kirkevalg var at det ble innført en sperregrense på personlig stemmetall for Nominasjonskomiteens liste ved valg til menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet. Minst fem prosent av velgerne måtte krysse av på kandidaten for at rekkefølgen fra nominasjonskomiteen kunne bli endret.

Tilbake