Invitasjon til årets 1. klassinger


I kirka i Elverum liker vi å gjøre stas på 1. klassinger! Nå kan 6-åringen få mulighet til å bli godt kjent med kirka den sokner til, og få utdelt sin egen 6-årsbok. 

 

Målet for samlingene er at barna skal bli kjent med kirkehuset, kirkerommet, noen kristne symboler og erfare at kirka er for alle. Samlingene innebærer å utforske kirka og kirkerommet, høre fortelling og lage noe fint. Påmelding for din 6-åring kan gjøres HER , du krysser av i selve påmeldingen for hvilken kirke barnet sokner til. 

Her er en oversikt over samlinger og gudstjenester i de forskjellige kirkene, samt kontaktinformasjon:

Elverum: samling onsdag 18. august kl.16.30-18.30, torsdag 19. august kl. 16.30 - 18.30. Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok søndag 22. august kl.11.00. Kontaktperson: menighetspedagog Ingunn Embretsen, 920 88 031.

Heradsbygd: samlinger torsdag 19. august kl.14.00-15.30, tirsdag 24. august kl. 17.00 - 18.30. Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok søndag 29. august kl.11.00. Kontaktperson: menighetspedagog Hanne Sigstad, 934 25 833.

Hernes: samlinger onsdag 18. august kl.13.15-15.00, torsdag 19. august kl. 13.15 - 15.00. Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok søndag 22. august kl.11.00. Kontaktperson: menighetspedagog Trude Øien Hallan, 917 71 839.

Nordskogbygda: samlinger tirsdag 24. august kl.17.00-19.00, torsdag 26. august kl. 17.00 - 19.00. Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok søndag 5. september kl.13.00. Kontaktperson: menighetspedagog Ingunn Embretsen, 920 88 031.

Sørskogbygda: samlinger onsdag 25. august kl.12.15-14.00, torsdag 26. august kl. 12.15 - 14.00. Gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok søndag 29. august kl.11.00. Kontaktperson: menighetspedagog Trude Øien Hallan, 917 71 839.

Velkommen til koselige stunder i kirka!

Tilbake