150-årsjubileum


Nordskogbygda og Sørskogbygda kirker feirer 150-årsjubileum 19. november 

Jubileumsgudstjenester

Kl. 1100 Nordskogbygda kirke 
Prest Marit Marman og Thomas Tinglum, organist Mila Sand og kirketjener Inge Viken.
Hernes barnekor synger med dirigent Ingrun Jule.
Elverum spellemanslag deltar. 

 

Kl. 1630 Sørskogbygda kirke
Vi feirer 150-årsjubileumet med en historisk gudstjeneste etter gammel liturgi.
Opplev gudstjeneste etter mal fra 1873.
Prester er Hallgeir Elstad og Sevat Lappegard og Pål Kristian Balstad, kantor Ole Andreas Fevang, kirketjener Anders Tømmerberg og klokker Erik Busk. Deltakelse fra korgruppe m.fl.

 

Tilbake