Ønsker du å melde deg inn?


Har du tenkt på å melde seg inn i Den norske kirke? Det kan nå gjøres elektronisk.

I forbindelse med Kirkevalget i fjor høst dukket flere spørsmål opp om medlemskap i kirka. I forkant av valget ble Valgkort sendt ut til de stemmeberettigede. I riksmediene kunne vi høre om dem som var feilaktig oppført i registeret. Vi hørte også om medlemmer som var falt ut av registeret og dermed ikke fikk valgkort. I Elverum dukket også spørsmål opp i valglokalet, som avslørte usikkerhet om medlemskap.

 

Gratis

Er du døpt i Den norske kirke og ikke aktivt har meldt deg ut, er du i dag medlem. Barn som ikke er døpt, men hvor en av foreldrene er medlem, er ikke medlemmer, men blir juridisk regnet som tilhørende fram til de er myndige. Da blir de strøket fra registeret. Er du døpt, men ikke konfirmert i kirka, er man fortsatt medlem om man ikke melder seg ut. Er du døpt i et annet kirkesamfunn eller i et annet land (med unntak av sjømannskirka), og ikke aktivt meldt deg inn i Den norske kirke, er du heller ikke medlem, selv om du for eksempel har giftet deg i kirka, eller døpt egne barn her.

 

Medlemskap i Den norske kirke er gratis og får ingen økonomiske følger. Det er ikke egen kirkeskatt i Norge. Den norske kirke mottar bevilgninger over statsbudsjettet, og mottar ikke støtte per medlem, som andre tros- og livssynsorganisasjoner.  Som medlem har du stemmerett ved Kirkevalg både lokalt og nasjonalt. Medlemskap gir rett til å feire dåp, bli konfirmert, gifte seg og bli gravlagt med seremoni i kirka. Dersom nærmeste pårørende likevel ønsker kirkelig medvirkning under gravferd, har prester adgang til å forrette kirkelig gravferd, selv om avdøde ikke var medlem. Ved vigsel er det tilstrekkelig at et av brudefolkene er medlem. Som medlem eller tilhørig får man tilbud om undervisning om kristen tro og tradisjoner. Det er undervisning som ikke lenger gis av skolene, men av det enkelte kirkesamfunn.

 

Elektronisk eller skjema

Dersom du ønsker å bli medlem av Den norske kirke, men ikke er døpt, bør du ta kontakt med kirkekontoret eller presten. Det er dåpen som gir medlemskap i kirken. Den som er døpt, men ikke står som medlem i Den norske kirke, kan logge seg inn gjennom ID-porten for på registrere innmelding, eller fylle ut skjema som finnes på nettet eller kan hentes på kirkekontoret. Dersom man er døpt i et annet kristent kirkesamfunn trenger du ingen ny dåp for å bli medlem i Den norske kirke. Innmelding i Den norske kirke forutsetter at du ikke også er medlem av andre trossamfunn.  Du kan melde deg inn i Den norske kirke selv om du tidligere er utmeldt av denne kirken.

 

Elektronisk inn- og utmelding, samt skjema for innmelding finnes i dag tilgjengelig på nettet:
                              https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/medlemskap/ .

Har du spørsmål. Ta kontakt med Elverum kirkekontor tlf 62435270.

Tilbake