Allehelgensdag 1. november 2020


Vi markerer allehelgensdag i kirkene i Elverum

Allehelgensdag er minnenes dag, hvor vi tenker på dem som ikke lenger er i blant oss. I kirkene vil vi denne søndagen holde gudstjeneste til minne om våre døde. Vi markerer dette blant annet med å lese navnene til de som det er holdt gravferd for siden sist allehelgensdag. Dette gjøres i den kirken hvor seremonien fant sted. Har seremonien vært holdt i et av kapellene i Leiret, vil navnet bli lest i Elverum kirke.
Under gudstjenesten vil vi la savnet få komme til uttrykk gjennom salmer, tekster og bønner. Samtidig vil vi gi håpet og livet rom, og kjenne gleden ved det som var og som vi ennå bærer med oss.

Lørdag 31. oktober ÅPEN KIRKE
Elverum kirke kl. 1100-1700 - mulighet for lystenning.
Nordskogbygda kirke kl. 1600-1800 - mulighet for lystenning. Musikk ved Ingvald V. Try.

Søndag 1. november – minnegudstjenester
På grunn av antallsrestriksjoner er det invitert til to gudstjenester i Elverum kirke. Pårørende til de som har mistet noen siden sist allehelgen har fått egen invitasjon, men det er også åpent for andre i gudstjenestene. 

Det blir to helt like gudstjenester i Elverum kirke kl. 1100 og kl. 1300
Prest Geir Wiknes, Ole Kristian Bonden. Diakon Gunhild Kvåle Westgård. Cantate Domino. Kirkekaffe i kapellet etter hver gudstjeneste. 

Nordskogbygda kirke kl. 1100
Prest Siv H Elstad og kantor Ellinor Grimnes. Solist Ingrid Bjørkelo Østmoen. Kirkekaffe

Heradsbygd kirke kl. 1100
Prest Edle Fremstad og kantor Arne Moseng. Kirkekaffe

Sørskogbygda kirke kl. 1800
Prest Synnøve Heggem og kantor Arne Moseng. Kirkekaffe

Hernes kirke kl. 1800
Prest Gordon Logemann og kantor Ellinor Grimnes. Forsangergruppe fra Hernes korforening. Kirkekaffe

Tilbake