Allehelgensdag


I siste utgave av Kirkebakken kan du lese om Nina Kjerstin Gulbrandsøy, firebarnsmammaen som stadig finner veien til gravplassen ved Elverum kirke, og til Sander.

Les informasjon om helgens aktiviteter i kirkene nederst i artikkelen.


Nina er mammaen som mistet gutten sin i en storm av vanskelig oppvekst, mangel på god hjelp og rikelig tilgang på amfetamin. Men det finnes også en strøm av gode minner. -Jeg steller graven hans og kjenner på både det store tapet og det sterke savnet, sier Nina. Familien har bestemt at minnet etter Sander skal være en viktig del av hverdagen. 21-åringen overlevde ikke pinsen 2017, en overdose i kombinasjon med blodforgiftning tok livet hans. -Jeg var så sint på alle som ikke hadde sett gutten som trengte hjelp, og som hadde vurdert symptomer og signaler feil, sier Nina. -Nå er jeg mest opptatt av alt det gode jeg fikk oppleve med Sander, og at jeg og andre kan lære noe av det tragiske som skjedde. -Jeg og familien har et sterkt savn, men også mange gode minner etter Sander. 

Stay high
Det er ikke så mye fra selve gravferden igjen i Ninas hode, men hun husker prestens bruk av ordene som var tatovert på Sanders hender: Stay high. -Hun brukte ordene som noe vakkert. Som en beskrivelse og et sterkt minne etter gutten min. Det er noe av det jeg virkelig husker fra den dagen for litt over tre år siden; at hans tatovering ble minneordets gode tema. «Stay high» kan tolkes på så mange måter, men for oss handler det om Sanders gode humør og omsorgen han viste for andre. Om en helt vanlig og god gutt.  -Alle mennesker har både svake og sterke sider. Med åpenheten om Sander tror jeg vi kan hjelpe andre, sier Nina. -Jeg og Sanders tre søstre har bestemt oss for å dele dette med de som vil høre, fordi det er den beste måten å hedre Sander på.

Minnes de døde
Allehelgensdag er en dag og ei tid for å minnes de som har gått bort. Nina minnes sønnen sin så ofte hun kan, sammen med de tre døtrene og barnebarna. -Vi er stadig her på graven, og noen av de minste omtaler dette som «hagen til Sander», sier Nina med et smil. -Vi er feirer bursdagen hans hver august, og vi kjenner at Sander lever litt fordi han er så til stede i våre tanker i det daglige. Etter hvert som sorgen ikke er så overveldende, har Nina og jentene også lært noe siden pinsen 2017. -Vi har vel blitt mer opptatt av å leve i øyeblikket. Ikke tenke for langt fram, bry oss om hverandre. Vi snakker om Sander for å få flere til å forstå betydningen av å bry seg om andre, spesielt de som er sårbare og kan ha en svak stemme i samfunnet. -Det er jo ikke slik at Sander eller andre våkner en dag og tenker «nå skal jeg bli narkoman». Det ligger alltid noe bak, noe som vi kan oppdages hvis vi ser godt etter. -Jeg håper virkelig at vår åpenhet kan bidra til noe rundt dette: at flere av oss kan bry seg om folk som sliter, slik at de kan hjelpes.

Tekst/foto I. Midthun

Les hele artikkelen om Sander i Kirkebakken.


Allehelgen i Elverum 
Allehelgensdag er minnenes dag, hvor vi tenker på dem som ikke lenger er i blant oss. I kirkene vil vi denne søndagen holde gudstjeneste til minne om våre døde. Vi markerer dette blant annet med å lese navnene til de som det er holdt gravferd for siden sist allehelgensdag. Dette gjøres i den kirken hvor seremonien fant sted. Har seremonien vært holdt i et av kapellene i Leiret, vil navnet bli lest i Elverum kirke.
Under gudstjenesten vil vi la savnet få komme til uttrykk gjennom salmer, tekster og bønner. Samtidig vil vi gi håpet og livet rom, og kjenne gleden ved det som var og som vi ennå bærer med oss.

Lørdag 31. oktober ÅPEN KIRKE
Elverum kirke kl. 1100-1700 - mulighet for lystenning.
Nordskogbygda kirke kl. 1600-1800 - mulighet for lystenning. Musikk ved Ingvald V. Try.

Søndag 1. november – minnegudstjenester
På grunn av antallsrestriksjoner er det invitert til to gudstjenester i Elverum kirke. Pårørende til de som har mistet noen siden sist allehelgen har fått egen invitasjon, men det er også åpent for andre i gudstjenestene. 

Det blir to helt like gudstjenester i Elverum kirke kl. 1100 og kl. 1300
Prest Geir Wiknes, Ole Kristian Bonden. Diakon Gunhild Kvåle Westgård. Cantate Domino. Kirkekaffe i kapellet etter hver gudstjeneste. 

Nordskogbygda kirke kl. 1100
Prest Siv H Elstad og kantor Ellinor Grimnes. Solist Ingrid Bjørkelo Østmoen. Kirkekaffe

Heradsbygd kirke kl. 1100
Prest Edle Fremstad og kantor Arne Moseng. Kirkekaffe

Sørskogbygda kirke kl. 1800
Prest Synnøve Heggem og kantor Arne Moseng. Kirkekaffe

Hernes kirke kl. 1800
Prest Gordon Logemann og kantor Ellinor Grimnes. Forsangergruppe fra Hernes korforening. Kirkekaffe

 

Vi har allehelgensvandring for årets 10-åringer

Har du lagt merke til at kveldene har blitt mørkere nå?
Det kan være spennende å gå ute i mørket.
Kom og bli med på allehelgensvandring i og utenfor kirka.
Du får bli med på en opplevelses-vandring både inne i kirka og ute på kirkegården.

Allehelgensvandring er for alle barn, uansett funksjonsnivå.
Gi beskjed om eventuelle allergier eller andre behov for tilrettelegging.

Meld deg på da vel! 

Elverum mandag 2. november kl. 1700-1900
Heradsbygd mandag 2. november kl. 1700-1830
Nordskogbygda mandag 9. november kl. 1700-1930 
Sørskogbygda tirsdag 10. november kl. 1700-1900
Hernes torsdag 12. november kl. 1700-1900

Ta kontakt med menighetspedagog Ingunn Embretsen for vandring i Elverum og Nordskogbygda, mobil: 92088031
Ta kontakt med menighetspedagog Hanne Sigstad for vandring i Heradsbygd, mobil 93425833
Ta kontakt med menighetspedagog Trude Ø. Hallan for vandring i Sørskogbygda og Hernes, mobil 97171839

Tilbake