Biskop Ole Kristian Bonden


Ole Kristian Bonden ble vigslet til biskop i Hamar bispedømme 29. januar 2023. Det skjedde i en høytidelig gudstjeneste i Hamar domkirke der H.M. Kong Harald deltok.

Velkommen, biskop Ole Kristian Bonden!

 

  • Jeg vil arbeide for kirker og fellesskap der vi kan finne åpenhet, frihet og tilhørighet.

Det sa biskop Ole Kristian Bonden i sin takketale til de fremmøtte etter at han ble vigslet som biskop i Hamar domkirke 29. januar 2023.

 

Innsettelsen av Bonden skjedde i en høytidelig gudstjeneste med fullsatt domkirke, der H.M. Kong Harald deltok. Det gjorde også representanter fra Storting, Regjering og rettsvesen sammen med inviterte gjester og folk flest.

 

Biskopen vår er opptatt av ei raus og åpen folkekirke der alle kan føle seg hjemme. – Vi skal bygge på de gode tradisjonene vi har, der mange mennesker, både ansatte og frivillige, gjør en innsats for kirka si hver dag, sier han.

 

Han ønsker også at kirka skal bidra til håp i en verden preget av krig. - Jeg tror kirka betyr mye for folk og det er mange utfordringer vi sliter med både på det personlige plan, men også i verden i dag. Da trenger vi et sted å ta vare på drømmene våre om håp, om at det umulige kanskje kan skje, at vi sammen jobber for både håp og kjærlighet, sier han.

 

Han trekker fram de to forgjengerne sine, Rosemarie Köhn og Solveig Fiske, som forbilder og store inspiratorer. De var tydelige på at «Ingen tro er for liten» og at «Gud gjør ikke forskjell på folk». Dette er verdier han selv ønsker å videreføre.

 

Vigslingsgudstjenesten ga et godt bilde av dette. Her var det barnekor sammen med domkoret, tekstlesing med representanter fra ungdomsråd, samisk utvalg og det nordiske bispekollegiet og også dans som en del av seremonien. Ole Kristian Bonden vil ha gudstjenester der flere kan gjenkjenne livet. -  Dans er en uttrykksform som kan formidle følelser, stemninger og budskap som ikke alltid ord kan gjøre sier han.

 

Han tar nå fatt på oppgaven med å lede kirken i Hamar bispedømme inn i fremtidens utfordringer og muligheter:

 

  • Som biskop i Hamar skal jeg gå sammen med dere, og bære korset som Kristi merke, som kirkas tegn i verden, som en påminnelse om at ingen går alene. Og jeg vil arbeide for kirker og fellesskap der vi kan finne åpenhet, frihet og tilhørighet.     

Jeg vil gå inn i gjerningen, med den nåde Gud vil gi meg. 

 

Foto: Alf Simensen NTB

 

Tilbake