Alle rettigheter 2021 Elverum kirkelige fellesråd

Gi en salmebok til Elverum kirke


Elverum menighet ønsker seg flere salmebøker til Elverum kirke.

 

Høsten 2013 kom den nye norske salmeboken ut.  Elverum menighet startet da en innsamlingsaksjon for å kunne kjøpe inn 300 bøker. Innsamlingen "Gi en salmebok til Elverum kirke" har innbrakt om lag 200 salmebøker, og det er bra.

For å nå målet om 300 bøker ønsker vi fortsatt å holde mulighetene åpne for å kunne gi en salmebok til Elverum kirke. Du kan gi en gave til Elverum menighet sin konto1820 30 63063. Prisen er per bok er kr. 300,-.

Elverum menighet takker for ditt bidrag!

Tilbake